Auta ihmistä -keräys:
mikä, miksi?

Ihminen ei voi koskaan elämässään tietää mitä tapahtuu. Yllättävän tapahtuman seuraukset voivat käynnistää ketjureaktion, joka hajottaa elämän. Silti, onnetonkin tarina voi saada onnellisen lopun. 

Asunnoton voi saada jälleen kodin. Vähävaraisen perheen lapsi voi päästä kesäleirille. Perheelle varmistuu ainakin yksi lämmin ateria päivässä. Joku saa apua työnhakuun. Yksinäinen vanhus pääsee mukaan kerhotoimintaan. Jollekin apu voi olla taloudellista apua pahimman yli, tai tukea välttämättömissä hankinnoissa. Eri ihmiset tarvitsevat apua eri asioissa. Kuljemme rinnalla niin kauan kunnes onni taas kääntyy.

 

Auta ihmistä. Lahjoita!

KERÄYKSEN TAUSTAA

Pelastusarmeijan Auta ihmistä -keräys on vuosikymmenten ajan tukenut kotimaan vähävaraisia. Keräys on ajansaatossa saanut eri muotoja. Lipaskeräyksestä kaikki alkoi ja nykyään pelkästään kirjekeräyksen kautta lahjoittaa yli 70 000 suomalaista. Pitkään on voinut lahjoittaa myös tekstiviestillä tai netin kautta. 

Aluksi apu oli ensisijaisesti ruoka- ja vaateapua, sittemmin mukaan tuli myös suora taloudellinen apu. Tänä päivänä ihmiset tarvitsevat enenevässä määrin rahallisen tuen lisäksi myös kuuntelua, neuvontaa ja palveluja joilla voidaan ehkäistä toivottomuutta, syrjäytymistä ja ongelmien periytymistä. 

Alusta asti keräyksen tuotoilla on autettu kotimaan ihmisiä. Keräys on edelleen ympärivuotinen ja jatkuva, kuten on avuntarvekin. Kiitos teille! 

Avun kohteita vuonna 2016 olivat mm.

Vähävaraiset suomalaiset, joille saimme antaa toivoa paremmasta.
Lapset ja nuoret, joiden kesälomaa saimme ilahduttaa, kun perheen taloudellinen tilanne oli vaikea.
Yksinhuoltajat, naiset ja miehet, jotka olivat suurissa vaikeuksissa arjen haasteiden kanssa. Vanhuksia unohtamatta.
Perheet ja yksin elävät, joiden elämään voimme tuoda helpotusta sinun apusi turvin.

Auta ihmistä -keräys tuotti 2016 yli 1,6 miljoonaa euroa

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että apu menee perille! Ja kohtuullisilla kuluilla. Oheisessa graafissa näet, miten Auta ihmistä -keräykseen kertyneet rahalahjat on käytetty – Suomessa. Koko vuoden nettotuotto kaikkien keräykseen liittyvien kulujen (vain 14%) jälkeen oli 1 651 824 euroa!