Mosambik

image description

Pelastusarmeijalla on Mosambikissa kummikohteina viisi esikoulua: Bagamoia, Inhagoia ja Luis Cabral, jotka sijaitsevat pääkaupunki Maputossa, sekä Vilanculo ja Xai-Xai. Lapsille opetetaan esikouluissa kirjoittamista ja lukemista ja heille järjestetään pelejä ja leikkejä. Esikouluissa on kirjoilla yhteensä 350 2–5-vuotiasta lasta. 

Maailmaan köyhimpiin maihin lukeutuvassa Mosambikissa vallitsee suuri lasten varhaiskasvatuksen tarve ja lapsille tarjottava laadukas opetus on noussutkin yhdeksi yhteisöjen tärkeimmistä tavoitteista. Mosambikin koulutusjärjestelmän opetuksen heikko laatu on ollut kasvava huolenaihe yhteiskunnassa. Oppilaiden määrä on kasvanut nopeasti, mikä on rasittanut koulutusjärjestelmää ja vaikuttanut heikentävästi opetuksen laatuun. Opettajista ja koululuokista on ollut pulaa, mikä on pakottanut monet koulujen opettajat työskentelemään tupla- tai triplavuoroja. Vaikka kouluihin on palkattu runsaasti uusia opettajia, opettajien alhainen koulutustaso, opetustaidot ja -metodit, sekä heikko motivaatio heikentävät opetukset laatua ja siten myös lasten oppimistuloksia. Myös kielimuuri on ongelma ja este tehokkaalle oppimiselle, sillä kaikki lapset eivät osaa kunnolla maan virallista kieltä portugalia.

Paikallinen työ

Pelastusarmeija sai vuonna 2017 suuren Mosambikin lasten hyväksi suunnatun lahjoituksen. Lahjoitussumma päätettiin käyttää Pelastusarmeijan esikoulujen kunnostamiseen. Projektin tavoitteena oli esikoulujen opetuksen tason parantaminen. Kouluihin hankittiin lisää opetusmateriaalia, koulurakennuksia kunnostettiin ja henkilökunnan ammattitaitoa kehitettiin. Lapsille hankittiin kirjoja, oppimis- ja leikkivälineitä sekä sänkyjä ja patjoja. Voit lukea projektista lisää täältä

Vaikka projekti oli onnistunut, esikoulujen toiminnan jatkuvuus ongelmitta ei ole taattua. Suuri osa esikoulujen tuloista tulee koulumaksuista, mihin perheillä ei ole aina varaa. Näissä tapauksissa koulumaksut on voitu kattaa kummien lahjoituksilla ja esikoulujen toiminta on voinut jatkua. Vaikka Mosambik on ottanut suuria harppauksia eteenpäin lasten alkeisopetukseen pääsyssä, haasteena on edelleen laadukkaan opetuksen tarjoaminen ja lasten tehokas oppiminen. Tutkimusten mukaan Mosambikissa lasten oppimistulokset ja opettajien pätevyys ovat heikompia muihin maihin verrattuna. Ongelmana ovat myös oppilaiden ja opettajien toistuvat poissaolot.

Edistystä on kuitenkin parantunut viime vuosikymmenen aikana: yhä useammalla lapsella on pääsy alkeisopetukseen ja terveydenhoitoon sekä puhdasta juomavettä saatavilla. Haasteita kuitenkin riittää: Suuri osa mosambikilaisista lapsista kärsii kroonisesta aliravitsemuksesta, äitien synnytyskuolleisuus on yhä korkealla tasolla, puolet maan tytöistä päätyy naimisiin ennen 18-ikävuotta ja puolet alakoulun aloittaneista lapsista eivät suorita koulua loppuun. Pelastusarmeija auttaa omalta osaltaan Mosambikin lapsia paremman tulevaisuuden rakentamisessa.