Paraguay

Paraguayssa kummikohteemme on Curious & Brave -lastenkeskus, joka järjestää koulun jälkeistä iltapäiväkerhotoimintaa lapsille.

Vuonna 1944 perustettu El Redilin lastenkeskus, nykyiseltä nimeltään Curious & Brave, sijaitsee Paraguayn pääkaupungissa Asunciónissa. Alueen hyvätuloiset perheet ovat vuosien saatossa oppineet tuntemaan paikan vähävaraisten lasten keskuksena ja naapurusto on tukenut keskusta lahjoituksin erityisesti juhlapyhien aikaan.

Curious & Brave -keskuksessa käy säännöllisesti noin 50 lasta. Keskus järjestää koulun jälkeistä iltapäiväkerho-toimintaa 6–12-vuotiaille lapsille. Keskus on avoinna viikon jokaisena arkipäivänä aamukuudesta iltaseitsemään. Lapset voivat tulla keskukseen tekemään kotiläksyjä tutorin avustuksella ja leikkimään toisten lasten kanssa. Lapsille järjestetään myös opetusta kristinuskosta. Monilla lapsista on havaittu luku-, kirjoitus- ja oppimisvaikeuksia, joten keskuksen tarjoama tutoropetus on erityisen tärkeää. Lapsille järjestetään piirustus-, musiikki- ja tanssitunteja, erilaisia pelejä ja leikkejä ja heitä opetetaan huolehtimaan keskuksen puutarhasta ja kotieläimistä: kanoista ja kahdesta kilpikonnasta.  

Curious & Brave -keskukseen lapsensa tuovat perheet asuvat laitakaupungissa, mutta vanhemmat käyvät töissä kaupungin keskustassa. Työpäivät saattavat kestää aamukuudesta iltakuuteen. Osa vanhemmista joutuu lähtemään töihin jo viideltä aamulla, eikä heillä ole paikkaa, mihin viedä lapsensa ennen koulun alkua tai missä lapset voisivat viettää aikaa koulun jälkeen. Curious & Brave -keskus tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden jättää lapsensa hoitoon paikkaan, jossa lapsista pidetään hyvää huolta, jossa he saavat terveellistä ruokaa ja heidän oppimistaan tuetaan. 

Curious & Brave -keskus tekee yhteistyötä samalla tontilla sijaitsevan Pelastusarmeijan osaston kanssa. Keskus järjestää lapsille ja aikuisille hengellistä ohjelmaa, johon kuuluu hartaus kolmesti viikossa sekä pari kertaa vuodessa järjestettävä leiri. Myös psykologista tukea tarjotaan sitä tarvitseville lapsille. Lisäksi keskuksessa järjestetään työpajoja, joissa käsitellään terveen minäkuvan ja identiteetin rakentamista. Keskuksen sosiaalityöntekijät vierailevat lasten perheiden luona, jotta voisivat tutustua paremmin lasten kasvuympäristöön ja tarvittaessa ohjata perheitä muiden avustavien tahojen piiriin. 

Curious & Brave tahtoo vaikuttaa toiminnallaan Paraguayn naisten heikkoon yhteiskunnalliseen asemaan,  joten lapsia pyritään kohtelemaan keskuksessa tasavertaisesti sukupuoleen katsomatta. Curious & Brave pyrkii  tarjoamaan lapsille paremmat eväät elämään panostamalla lasten koulutukseen ja henkiseen ja hengelliseen kehitykseen, sekä vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan.