Pelastusarmeijan euroopan laajuinen kampanja ihmiskauppaa vastaan

Pelastusarmeija toteutti ainutlaatuisen kolmivuotisen ihmiskaupan vastaisen kampanjan 28 maassa. Kampanjan taustalla oli Pelastusarmeijan sitoutuminen ihmiskaupan lopettamiseen kaikkialla Euroopassa.

Arvioiden mukaan noin 40 miljoonaa ihmistä maailmassa on nykyaikaisen orjuuden uhreja. Ihmiskauppa on humanitaarinen katastrofi, johon useimmat ihmiset ajautuvat huomaamatta. Ihmiskaupan uhreja on enemmän kuin koskaan ennen. Ei ole yhteisöä, jota ihmiskauppa ei koskettaisi; sitä tapahtuu kaikkialla. Ihmiskaupan ketju alkaa maista, joissa haavoittuvia ihmisiä rekrytoidaan kauttakulkumaan ja kohdemaan maihin, joissa heitä hyödynnetään erilaisissa pakkotöissä, prostituutiossa ja kerjäämisessä. Ihmisten köyhyyttä tai unelmia paremmasta elämästä käytetään hyväksi ja heidät huijataan tekemään ratkaisuja, jotka altistavat hyväksikäytetyksi joutumiselle.

Kampanjan teema: Halpa hinta tulee kalliiksi

Yleiseurooppalaisen kampanjan avulla Pelastusarmeija varoitti ihmisiä vaaravyöhykkeellä ja myös heidän sukulaisiaan, jotta he osaisivat varautua epäilyttäviin työtarjouksiin. Kampanjan avulla pyrittiin herättämään keskustelua teemalla "Totuus houkuttelevista työpaikkatarjouksista". Kampanjan ideana oli saada myös kuluttajat suhtautumaan varauksella palveluihin, joiden takana saattaa olla ihmiskauppaa. Usein siihen viittaa palveluiden hämmästyttävän edullinen hinta. "Meidän on lopetettava näiden palveluiden käyttö ja otettava vastuu siitä, mitä palveluja käytämme ”, kertoi Pelastusarmeijan ihmiskaupan vastainen asianajaja Madeleine Sundell Ruotsista. Ruotsi pureutui omassa kampanjassaan rakennus- ja  siivousalaan sekä kynsienhoitopalveluihin pysäyttääkseen näillä aloilla ihmiskaupan ja halpojen palvelujen kysynnän.

 


Kampanja näkyi digitaalisissa kanavissa

Eri Euroopan maissa ensisijaisesti digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa levitetyt mainokset ja lyhytelokuvat keskittyivät seitsemään eri riskialueeseen: siivoukseen, rakentamiseen, kynsien hoitoon, ravintolapalveluihin, maatalouteen, autopesuihin ja hierontapalveluihin. Kukin maa valitsi, mitä tarjouksia ja työpaikkailmoituksia he käyttivät omissa mainoksissaan, siksi kampanja oli hiukan erilainen eri maissa. Yhteistä kaikissa oli kuitenkin tausta-ajatus ihmisoikeuksien takaamisesta, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolustamisesta ja ihmiskaupan torjumisesta. Myös Suomessa pystyi netissä kohtaamaan näitä mainoksia. Suomessa ihmiskaupan vastaisen kampanjan esimerkkialoiksi valittiin siivousala, rakennusala ja maatalousala. Esimerkkien avulla haluttiin herättää ihmiset huomaamaan, että ihmiskauppa voi olla muutakin kuin seksiperäistä. Mukana on myös esimerkki show-alasta varoittamaan mm. nuoria tarttumasta liian hyvältä tuntuvaan työtarjoukseen. 

Eniten Suomessa onkin havaittu työvoiman hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa, jossa yleensäulkomaalainen uhri on alistettu tekemään työtä kehnoilla ehdoilla ja usein ihmisarvoa loukkaavissa olosuhteissa. Tällaista hyväksikäyttöä on tunnistettumuun muassa ravintola-alalla, siivoustyössä, kotitaloustyössä (kotiapulaiset,lastenhoitajat), maatalous- ja kasvihuonetyössä, luonnonmarjojen poiminnanalalla sekä rakennusalalla. Hyväksikäyttöä on havaittu niin suomalaisten kuinulkomaalaisten henkilöiden omistamissa yrityksissä.

Pelastusarmeija taistelee ihmiskauppaa vastaan