Pelastusarmeija taistelee ihmiskauppaa vastaan ​​euroopan laajuisella kampanjalla.

Pelastusarmeija toteuttaa ainutlaatuisen kolmivuotisen ihmiskaupan vastaisen kampanjan 28 maassa. Kampanjan taustalla on Pelastusarmeijan sitoutuminen ihmiskaupan lopettamiseen kaikkialla Euroopassa.

Arvioiden mukaan noin 40 miljoonaa ihmistä maailmassa on nykyaikaisen orjuuden uhreja. Ihmiskauppa on humanitaarinen katastrofi, johon useimmat ihmiset ajautuvat huomaamatta. Ihmiskaupan uhreja on enemmän kuin koskaan ennen. Ei ole yhteisöä, jota ihmiskauppa ei koskettaisi; sitä tapahtuu kaikkialla. Ihmiskaupan ketju alkaa maista, joissa haavoittuvia ihmisiä rekrytoidaan kauttakulkumaan ja kohdemaan maihin, joissa heitä hyödynnetään erilaisissa pakkotöissä, prostituutiossa ja kerjäämisessä. Ihmisten köyhyyttä tai unelmia paremmasta elämästä käytetään hyväksi ja heidät huijataan tekemään ratkaisuja, jotka altistavat hyväksikäytetyksi joutumiselle.

Kampanjan teema: Halpa hinta tulee kalliiksi

Yleiseurooppalaisen kampanjan avulla Pelastusarmeija varoittaa ihmisiä vaaravyöhykkeellä ja myös heidän sukulaisiaan, jotta he osaavat varautua epäilyttäviin työtarjouksiin. Kampanjan avulla pyritään herättämään keskustelua teemalla "Totuus houkuttelevista työpaikkatarjouksista". Kampanjan ideana on saada myös kuluttajat suhtautumaan varauksella palveluihin, joiden takana saattaa olla ihmiskauppaa. Usein siihen viittaa palveluiden hämmästyttävän edullinen hinta. "Meidän on lopetettava näiden palveluiden käyttö ja otettava vastuu siitä, mitä palveluja käytämme ”, sanoo Pelastusarmeijan ihmiskaupan vastainen asianajaja Madeleine Sundell Ruotsista. Ruotsi pureutuu omassa kampanjassaan rakennus- ja  siivousalaan sekä kynsienhoitopalveluihin pysäyttääkseen näillä aloilla ihmiskaupan ja halpojen palvelujen kysynnän.

 


Kampanja näkyy digitaalisissa kanavissa

Eri Euroopan maissa ensisijaisesti digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa parhaillaan levitettävät mainokset ja lyhytelokuvat keskittyvät seitsemään eri riskialueeseen: siivoukseen, rakentamiseen, kynsien hoitoon, ravintolapalveluihin, maatalouteen, autopesuihin ja hierontapalveluihin. Kukin maa valitsee, mitä tarjouksia ja työpaikkailmoituksia he käyttävät omissa mainoksissaan, siksi kampanja on hiukan erilainen eri maissa. Yhteistä kaikissa on kuitenkin tausta-ajatus ihmisoikeuksien takaamisesta, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolustamisesta ja ihmiskaupan torjumisesta. Myös Suomessa voi netissä kohdata näitä mainoksia. Suomessa ihmiskaupan vastaisen kampanjan esimerkkialoiksi on valittu siivousala, rakennusala ja maatalousala. Esimerkkien avulla halutaan herättää ihmiset huomaamaan, että ihmiskauppa voi olla muutakin kuin seksiperäistä. Mukana on myös esimerkki show-alasta varoittamaan mm. nuoria tarttumasta liian hyvältä tuntuvaan työtarjoukseen. 

Eniten Suomessa onkin havaittu työvoiman hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa, jossa yleensä ulkomaalainen uhri on alistettu tekemään työtä kehnoilla ehdoilla ja usein ihmisarvoa loukkaavissa olosuhteissa. Tällaista hyväksikäyttöä on tunnistettu muun muassa ravintola-alalla, siivoustyössä, kotitaloustyössä (kotiapulaiset, lastenhoitajat), maatalous- ja kasvihuonetyössä, luonnonmarjojen poiminnan alalla sekä rakennusalalla. Hyväksikäyttöä on havaittu niin suomalaisten kuin ulkomaalaisten henkilöiden omistamissa yrityksissä.

Pelastusarmeija taistelee ihmiskauppaa vastaan