Barn och ungdom

image description

Frälsningsarméns verksamhet bland barn och ungdomar bjuder på en trygg kristen omgivning, där var och en kan känna sig välkommen just som hon är.

 

Frälsningsarméns daghem finns i fyra olika städer.


Frälsningsarméns scouter

Frälsningsarméns scouter verkar i Helsingfors, Nylandsgatan 40:

Pursitytöt på onsdagar kl. 17.30-18.30. Kontaktperson Riitta "Mökö" Heiskanen,
tel. 050 567 8991.

Tempelscouterna (TeSco) på torsdagar kl. 18.00. Kontaktperson Helen "Ugglan",
tel. 041 540 3676.

 

Sommar läger 2016:

  • Läger 1                        7.-13.6.          7 vrk          165€
  • Läger 2                       16.-22.6.         7 vrk          165€ 
  • Midsommar läger*      23.-26.6.         4 vrk          80€
  • Läger 3                       28.6.-9.7.        12 vrk        280€
  • Läger 4                       12.-18.7.         7 vrk          165€
  • Läger 5                       21.7.-1.8.        12 vrk        280€ 

* Midsommar läger organiseras i Piispala samtidigt med Rötter-kongress.

Anmäl dig till sommarlägret med e-blankett (på finska) eller ta kontakt med: [email protected] / 045 657 9356.


Barntidning Nappis

Nappis är Frälsningsarméns gratis, finnspråkiga barntidning för 4-12 åringar. Den innehåller berättelser från Bibeln, gåtor, spel och information om Frälsningsarméns verksamhet för barn. Nappis utkommer fyra gånger per år.

Bläddra Nappis-tidningar

Beställ Nappis med e-blankett eller kontakta [email protected] / 09 681 2300
Kontakta kåren för tilläggsinformation om lokalt program.

Har du något att fråga, kontakta våra ungdomsarbetare: [email protected]