Frälsningsarmén

image description
Vi är en internationell rörelse samt ett evangelisk samfund i den världvida kyrkan. Vår förkunnelse har sitt ursprung i Bibeln och vår tjänst utgår från kärleken till Gud.
Läs mer på finska.

Historia

Läs mer på finska.

Museum

Fri inträda!
Mikonkatu 20, 00100 Helsinki
tel. 044 757 7992 (när öppen), annars (09) 681 2300
e-mail: viestinta(at)pelastusarmeija.fi
Läs mer på finska

Internationellt högkvarteret

Den internationella Frälsningsarmén verkar i 127 länder och på 175 olika språk. Verksamheten är underställd Internationella högkvarterets ledning. Högkvarteret i London står under Frälsningsarméns ledare, general André Cox.
Läs mer på finska.