Hengellinen toiminta

image description

Pelastusarmeijan hengellinen toiminta keskittyy osastoihin, paikallisseurakuntiin, vaikka sitä tehdään myös monissa sosiaalisissa toimipisteissä ihmisten oman tarpeen mukaan.  

Helsingissä on kaksi Pelastusarmeijan osastoa:


Helsingin osasto

Castréninkatu 26, 00530 Helsinki // Kapteeni Maarit Vuollet sekä kersantit Annamari ja Fernando Der-Agopian // puh. (09) 681 230 17 // avustusasioissa soita: (09) 7743 1320// 
[email protected] // FI92 8000 1900 1339 51 viite 11921 tai viesti Helsingin osasto // Facebook

Pelastusarmeijan toiminnan perusyksikkö on osasto, joka vastaa paikallisseurakuntaa. Osastoissa järjestetään viikoittain jumalanpalveluksia ja erilaisia hengellisiä kokoontumisia sekä aikuisille että lapsille. Evankeliumin julistaminen ja Raamatun sanan opettaminen ovat tärkeä osa sen toimintaa. 

Osastot ovat osa paikallista yhteisöä. Hengellisen ja sosiaalisen toimintansa kautta ne pyrkivät kohtaamaan ja palvelemaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti erilaisissa elämän kysymyksissä. 

Pelastusarmeijan osaston toiminta on avointa kaikille ja mukaan tuleminen on helppoa. Tule katsomaan ja kokemaan!

Viikko-ohjelma


Templet kår

Nylandsgatan 40, 00120 Helsingfors // 09 6812 300 // helsinki.temp[email protected] // Nordea FI29 1014 3000 2115 04 // Facebook

Tempelkåren är Frälsningsarméns äldsta verksamhetspunkt i Finland. Den grundades 1889 och har sedan dess betjänat helsingforsborna på svenska. Grundenheten för Frälsningsarméns verksamhet är kåren, som motsvarar en lokal församling. I Tempelkåren hålls gudstjänster varje vecka samt olika andliga sammankomster både för vuxna och barn. Evangelisation och bibelundervisning är viktiga delar av dess verksamhet.

Kåren är också alltid en del av samhället. Genom andlig och samhällsinriktad verksamhet vill vi tjäna dagens människor både andligt och materiellt. Verksamheten är öppen för alla och det är lätt att komma med. I vår kår verkar bl.a. en hornmusikkår och musikgrupper. 
Kom du också med i vår gemenskap!

Verksamhet