Hornmusikkåren

image description

100 år i tjänst för Gud

Tempelkåren - Finlands och Helsingfors' första kår - började sin verksamhet 1889. Musiken i olika former fick från början en viktig roll i kårens verksamhet. 
Gamla foton från 1890-talets början visar att mässingsinstrument var i flitig användning i händerna på både kvinnor och män. År 1896 invigdes en hornmusikår på Templet, ledaren var officeren Alfred Henriksson. 
Musikkåren har genom tiderna haft många duktiga och hängivna ledare som burit ansvaret för musiken, musikanternas andliga behov, instrumentanskaffning, uniformer m.m.
Många musikantfamiljer i kåren har varit med i musikkåren i två, tre och t.o.m. fyra generationer. 
På Templet talar vi ibland om stammusikkåren - de vuxnas musikkår - men under tidigare år har det funnits även goss-, scout-, och ungdomsmusikkårer. Alla dessa musikgrupper - stammen med dess grenar - har haft sin viktiga funktion i Tempelkårens gudstjänstliv och övrig verksamhet.
Därför firar musikkåren nu de hundra åren i Tempelmusikens vidaste bemärkelse - till Guds ära!
(Texten lånad från Templets Musikkår 100 år 23-24.11 1996 programblad. Text av Viljo Seliverstov)