Hengellinen toiminta

image description

Pelastusarmeijan hengellinen toiminta keskittyy osastoihin, paikallisseurakuntiin, vaikka sitä tehdään myös monissa sosiaalisissa toimipisteissä ihmisten oman tarpeen mukaan.  

Ilmarisenkatu 2, 40100 Jyväskylä // FI92 8000 1900 1339 51 (lahjoitusviite 21526) //                         puh. 044 757 7905  //  [email protected] // Facebook


"Pelastusarmeijan tehtävä on johdattaa pelastukseen, kasvattaa pyhitykseen ja palvella kärsivää maailmaa." - John Gowans, Kenraali 1999 - 2002

 

Jyväskylän Pelastusarmeijassa johdatetaan kaikenikäisiä hengellisesti kodittomia ihmisiä Kristuksen luo ja järjestetään sellaista toimintaa ja opetusta, jonka kautta jokainen saa kasvaa uskossaan Jeesukseen Kristukseen. 

Ihmisten keskinäistä yhteenkuuluvuutta vahvistetaan ja autetaan jokaista löytämään oma palvelutehtävä voimiensa ja lahjojensa mukaan. Osaston toiminnassa yhdistyvät hengellinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Toiminta on avointa, suvaitsevaisuutta edistävää ja erilaisuutta kunnioittavaa.

Osaston viikko-ohjelma