Jyväskylän osasto

image description

Ilmarisenkatu 2, 40100 Jyväskylä // puh. 044 757 7905 // majurit Vitaly Sidorov ja Sofya Sidorova //  [email protected] // FI80 1745 3000 0788 34  // Facebook


Jyväskylän Pelastusarmeijassa johdatetaan kaikenikäisiä hengellisesti kodittomia ihmisiä Kristuksen luo ja järjestetään sellaista toimintaa ja opetusta, jonka kautta jokainen saa kasvaa uskossaan Jeesukseen Kristukseen. 

Ihmisten keskinäistä yhteenkuuluvuutta vahvistetaan ja autetaan jokaista löytämään oma palvelutehtävä voimiensa ja lahjojensa mukaan. Osaston toiminnassa yhdistyvät hengellinen ja sosiaalinen ulottuvuus. 

Toiminta on avointa, suvaitsevaisuutta edistävää ja erilaisuutta kunnioittavaa. Tervetuloa!