image description

Sosiaalinen apu

Sosiaalisen toimintamme tavoitteena on auttaa ihmistä löytämään omat henkiset, hengelliset ja sosiaaliset voimavaransa.

image description

Osaston ohjelma

Meidän tehtävämme on johdattaa pelastukseen, kasvattaa pyhitykseen ja palvella kärsivää maailmaa.

image description

Päiväkoti

Päiväkotiemme toiminnassa painottuvat yksilön kunnioitus, turvalliset ihmissuhteet ja turvallinen arki.