image description

Kouvolan osasto

Pelastusarmeijan toiminnan perusyksikkö on osasto, joka vastaa paikallisseurakuntaa. Toimintamme on avointa kaikille, tule mukaan!

image description

Ajanvaraus kouvolalaisille

Ajanvaraus avuntarpeen selvittämistä varten. Kutsumme lomakkeen lähettäneet keskusteluun, jossa pohdimme yhdessä tilannetta. Ensisijainen apu on palveluohjaus. Taloudellinen apu on tarkoitettu hetkellisen heikentyneen taloustilanteen keventämiseen.

image description

Sosiaalinen apu

Sosiaalisen toimintamme tavoitteena on auttaa ihmistä löytämään omat henkiset, hengelliset ja sosiaaliset voimavaransa.

image description

Hengellinen toiminta

Meidän tehtävämme on johdattaa pelastukseen, kasvattaa pyhitykseen ja palvella kärsivää maailmaa.

image description

Lapset ja nuoret

Iloa! – Pelastusarmeijan Kouvolan osasto lapsille, nuorille ja perheille. "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta." Mark. 10:14