Leiriavustajatoiminta 2019

image description

Hakuaika leiriavustajaksi kesälle 2019 alkaa 1.3. Leiriavustajien koulutusviikonloppu järjestetään 12.-14.4. 

Hae tästä

Mitä leiriavustaja eli appari tekee?

Haluamme tavoittaa mahdollisimman monta nuorta ja tarjota heille mahdollisimman mielekkään tavan osallistua lomakotielämään. Tähän leiriavustaja- eli apparitoiminta soveltuu parhaiten. Lähtökohta apparille on halu – ja päätös – olla avuksi leirillä. Ohjelmaan kuuluu kuitenkin tasaisesti sekä auttamista että nuorten omaa ohjelmaa ja vapaa-aikaa. 3-5 leiriavustajan tiimiä luotsaavat vapaaehtoiset  aikuiset.

Miten leiriavustajaksi?

Ensimmäinen askel on osallistua leiriavustajaviikonloppuun. Viikonloppu on avoin kaikille 12 vuotta täyttäneille eli leiri-iän ylittäneille. Tarkoituksemme on, että viikonloppu on paitsi kouluttautumista myös mukavaa yhdessäoloa: hieman kuin nuortenleiri, jolla on selkeä tavoite. Myös vanhat apparit osallistuvat viikonloppuun. 

Kevään koulutusviikonloppu järjestetään 12.-14.4.

Viikonlopun jälkeen pyrimme löytämään jokaiselle sopivan apparijakson (6 päivää kerrallaan) kesän leireiltä. Tavoitteemme on luoda mahdollisimman hyvin toimiva tiimi, ja kun tulijoita on monta, ei aina ole mahdollista toteuttaa jokaista toivetta ajankohdasta ja kavereista. Voimme myös joutua hylkäämään jonkun appariksi hakeutuvan esimerkiksi huonon käytöksen vuoksi. Toisaalta, jos tilaa on, otamme nuoria mielellämme mukaan myös useammalle jaksolle kesässä.

Syys- ja talvileirille sekä muille kesän ulkopuolisille leireille voi kysyä leiriavustajapaikkoja osallistuttuaan ainakin kerran kesän apparijaksolle. Näillä leireillä tehtävät ovat yleensä hieman vaativampia.

Mitä leiriavustajatoiminta maksaa?

Leiriavustajatoiminta maksaa 30€, ja se kattaa koulutusviikonlopun (majoituksen, ruokailun, yhteiskuljetuksen Helsingistä) sekä kaikki mahdolliset apparijaksot vuoden aikana.

Mitä leiriavustaja saa?

Leiriavustajille ei makseta heidän tekemästään vapaaehtoistyöstä palkkaa tai muuta korvausta, mutta appari saa palkitsevan, hauskan ja turvallisen kokemuksen vapaaehtoisena toimimisesta lomakodilla. Hän pääsee tutustumaan monipuolisesti leiritoimintaan ja saa mielekästä tekemistä, uusia kokemuksia ja kavereita. Jokainen leiriavustaja saa leirikauden päätteeksi todistuksen vapaaehtoisena toimimisesta.