Leiriavustajatoiminta 2021

image description

Mitä leiriavustaja eli appari tekee?

Haluamme tavoittaa mahdollisimman monta nuorta ja tarjota heille oman leirin ja  mielekkään tavan osallistua lomakodin toimintaan. Leiriavustaja- eli apparitoiminta soveltuu tähän hienosti. Lähtökohtana on apparin halu ja päätös olla avuksi leirillä. Ohjelmaan kuuluu kuitenkin sekä auttamista että nuorten omaa ohjelmaa ja vapaa-aikaa. 3–5 nuoren leiriavustajatiimejä ovat luotsaamassa vapaaehtoiset aikuiset.

Miten leiriavustajaksi?

Ensimmäinen askel on osallistua keväisin järjestettävään apparikoulutukseen. Koulutus on avoin kaikille 12 vuotta täyttäneille eli leiri-iän ylittäneille. Myös vanhat apparit osallistuvat koulutukseen. Viikonlopussa uudet ja vanhat nuoret tutustuvat toisiinsa ja aikuisiin sekä valmistautuvat auttamaan kesän leireillä. Apparikoulutuksessa opetellaan myös kantamaan vastuuta käytännön töistä, kartutetaan ryhmän ohjaamisen taitoja sekä pidetään yhdessä hauskaa. 

Huom! Muuttunut ajankohta.
Leiriavustajien eli appareiden koulutusviikonloppu
 järjestetään 28.–30.5.2021.

Apparihaku ja valinta?

Apparikoulutukseen haku on päättänyt kesälle 2021.

Pyrimme löytämään mahdollisimman monille sopivan apparijakson (6 päivää) kesän leireiltä. Jos tulijoita on monta, eivät kaikki välttämättä pääse apparijaksolle. Aina ei myöskään ole mahdollista toteuttaa jokaista toivetta ajankohdasta ja kavereista. Toisaalta jos tilaa on, otamme nuoria mielellämme mukaan useammalle jaksolle kesän aikana. 

Syys- ja talvileirille sekä muille kesän ulkopuolisille leireille voi kysyä leiriavustajapaikkoja, kun on osallistunut ainakin yhdelle kesän apparijaksolle. Näillä leireillä tehtävät ovat yleensä hieman vaativampia.

Mitä leiriavustajana toimiminen maksaa?

Leiriavustajatoiminta maksaa 60€, ja se kattaa leirin (majoituksen, ruokailut, yhteiskuljetuksen Helsingistä) sekä kaikki mahdolliset apparijaksot vuoden aikana.

Mitä leiriavustaja saa?

Leiriavustajille ei makseta heidän tekemästään vapaaehtoistyöstä palkkaa tai muuta korvausta, mutta appari saa palkitsevan, hauskan ja turvallisen kokemuksen vapaaehtoisena toimimisesta lomakodilla. Hän pääsee tutustumaan monipuolisesti leiritoimintaan ja saa mielekästä tekemistä, uusia kokemuksia ja kavereita. Kaikki leiriavustajat saavat leirikauden päätteeksi todistuksen vapaaehtoisena toimimisesta.