Tietosuojasta

Uutta yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Asetus koskee myös Pelastusarmeijaa. Tietosuoja-asetus korostaa henkilön oikeutta päättää omista tiedoistaan ja omien henkilötietojen käytöstä. Henkilötietojen suojaaminen ja luottamuksellisuus ovat toimintamme edellytys.

Henkilötietojoukko, jota tämä lausunto koskee

Pelastusarmeijan lomakotitoimintaan osallistuvat lapset, nuoret ja perheet

Millä perusteella ja mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi

Rekisterimme käyttötarkoitus on leiritoiminnan toteuttaminen. Keräämme tietoja leiri-ilmoittautumisten kautta (sopimus).

Mitä henkilötietoja Pelastusarmeija rekisteröidyistä säilyttää

Rekisterissä käsitellään leiriläisten henkilö-, yhteys- ja terveystietoja. STEA:n leiritoiminnalle antamaa tukea varten rekisteröidään myös taloudellisia tietoja perheestä. Näitä tietoja ovat:

 • Leiriläisen täydellinen nimi
 • Leiriläisen postiosoite
 • Leiriläisen henkilötunnus
 • Leiriläisen terveystiedot, allergiatiedot ja ruokavaliotiedot
 • Tiedot säännöllisestä lääkityksestä
 • Tiedot erityisen tuen tarpeesta
 • Huoltajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja suhde lapseen
 • Varahenkilön nimi, puhelinnumero ja suhde lapseen / perheeseen
 • Tiedot perheen talouteen liittyen: perheen koko, alle 18-vuotiaiden lasten määrä, kuukausitulot
 • Perustelut leiripaikan tarpeelle
 • Luvat koskien lasten valokuvien käyttämistä Pelastusarmeijan julkaisuissa ja käsikauppalääkkeiden antamista leirillä
 • Tiedot leirimaksuista

Kenelle tietoja luovutetaan

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille pois lukien lakisääteiset ilmoitukset viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja terveydenhuoltoon. Henkilötiedot säilytetään lomakodin omassa rekisterissä.

Rekisteriä koskevat tiedustelut

Rekisteriä koskevat tiedustelut tulee tehdä lomakotitoiminnasta vastaavalle henkilölle sähköpostilla [email protected], puhelimitse 09 6812 300 (vaihde) tai postitse Suomen Pelastusarmeijan Sääätiö sr, Lomakotitoiminta, PL 161, 00121 Helsinki.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään leiri-ilmoittautumisten ja leirin turvallisen toteutumisen takia tehtyjen yhteydenottojen kautta.

Henkilötietojen säilytys

Sopimukseen perustuvat tiedot säilytetään sopimuksen voimassaoloajan sekä sen päättymisestä 10 vuotta. (Peruste sopimusvastuut). Sen jälkeen tiedot anonymisoidaan, ja niitä voidaan hyödyntää tutkimustarkoituksissa.