Hengellisiä asioita

image description

Hengellisiä tilaisuuksia

Kuukauden hartaus

Puhuminen ei aina ole helppoa. On joskus vaikeaa löytää oikeita sanoja. Ne sanat ilmaisevat mitä me todella tunnemme, mitä todella ajattelemme, mitä me todella haluamme sanoa. (Mark 10:46-52)  Tämä teksti kertoo eräästä sokeasta miehestä ja hänen suhteestaan Jeesukseen. Jeesus ei kohtele kaikkia samoin. Näemme Raamatun tekstistä, että Jeesus kohtelee ihmisiä eri tavalla siksi, että Hän tunteen heidät ja heidän tarpeensa. Hän ei kohtele meitä kaikkia samalla tavalla, koska Hän tuntee meidät oikein hyvin.

Mitä Bartimaios sanoi Jeesukselle? Ensinnäkin, hän ei sanonut, vaan huusi Herraa. Huomaa, että kun hän kuuli Jeesuksen olevan paikalla, hän rupesi huutamaan “Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!”. Hän ei kiinnittänyt huomiota ihmisiin, jotka käskivät häntä olemaan hiljaa, vaan jatkoi huutamista, kunnes Herra käski kutsua hänet luokseen. Hän tiesi, että Jeesus oli ainoa, joka häntä pystyisi auttamaan. Kutsumalla Jeesusta hän tunnusti, ettei hänelle ole muuta mahdollisuutta.  

Olen itse täysin varma, että hän tunsi Bartimeuksen, tämän olosuhteet ja tiesi, että tämä oli sokea mies. Mitä Jeesus teki? Hän kysyi häneltä: “Mitä tahdot minun tekevän sinulle?” Oliko se todella tarpeellista? Mitähän sokea mies tahtoisi? Varmastikaan hän ei tahtonut keppiä tai opaskoiraa! Hän oli Jeesuksen luona, ja on selvää, mitä hän kysyisi. Onpa selvää, että hän halusi parantua. Hänen vastauksensa ei ole yllättävä. Miksi siis Jeesus kysyi kysymyksensä? Jos Jeesus tunsi Bartimaioksen elämäntilanteen. Miksi Jeesus kysyi: ”Mitä tahdot minun tekevän sinulle?” Jeesus halusi hänen sanovan sen ääneen. Jumala haluaa meidän puhuvan itselleen. Myös silloin, kun emme tunne löytävämme oikeita sanoja tai jos meistä tuntuu, ettemme tiedä oikeaa tapaa tehdä niin. Hän haluaa meidän juttelevan itsensä kanssa. Hän haluaa meidän kertovan, mitä me haluamme, mitä me tarvitsemme.

Ei ole niin tärkeää, mitä sanoja käytämme. Vaan tärkeää on avata sydämemme Jumalalle sekä olla rehellisiä itsellemme haluaistamme, heikkouksistamme, tarpeistamme ja tunteistamme. Jumala haluaa kuulla meidän äänemme. Hän pitää siitä, että me huomaamme tarvitsevamme häntä ja että luotamme hänen ratkaisevan ongelmamme – niin me teemme, kun me rukoilemme. 

Ana Vargas, Porvoon osaston johtaja