image description

Rovaniemen osasto

Sosiaalisen toimintamme tavoitteena on auttaa ihmistä löytämään omat henkiset, hengelliset ja sosiaaliset voimavaransa.