Raamattu

Professori Hornerin Raamatunlukuohjelma

Lukuohjelma on tarkoitettu nopeaan lukemiseen. Älä pysähtele. Koeta pitää päivän lukuhetket mahdollisimman vähinä. Joka päivä luetaan 10 listasta yksi luku per lista ts. 10 lukua päivässä. Listat kiertävät niin, että aina loppuun päästyä aloitetaan sama lista alusta. Näin tulee samaan aikaan luettua Vanhaa ja Uuutta testamenttia ristiin ja voi huomata, miten Raamattu selittää itseään. Yhdeksäs lista on pisin. Se kestää 250 päivää, mikä tarkoittaa, että Raamattu tulee luettua läpi 250 päivässä.

Huomaat, miten Raamattu tulee lukuohjelman edetessä entistä tutummaksi ja alat muistaa, missä mikin Raamatun kohta Raamatussasi sijaitsee. Lukuohjelma löytyy myös sähköisenä versiona bible.com:sta.

10 Listaa, 1 luku/lista/päivä

  • 1. Lista: Matt., Mark., Luuk., Joh.
  • 2. Lista: 1.–5. Mooseksen kirja
  • 3. Lista: Room., 1. ja 2. Kor., Gal., Ef., Fil., Kol., Hepr.
  • 4. Lista: 1. ja 2. Tess., 1. ja 2. Tim., Tit., Filem., Jaak. 1. ja 2. Piet., 1., 2. ja 3. Joh., Juud., Ilm. 
  • 5. Lista: Job., Saarn., Laul. l.
  • 6. Lista: Psalmit
  • 7. Lista: Sananlaskut
  • 8. Lista: Joos., Tuom., Ruut, 1. ja 2. Sam., 1. ja 2. Kun., Esra, Neh., Est. 
  • 9. Lista: Jes., Jer., Valit., Hes., Dan., Hoos., Aam., Ob., Joona, Miika, Nah., Hab., Sef., Hagg., Sak., Mal.
  • 10. Lista: Apostolien teot

Ladattavat tiedostot