Visio 2021–2024

Tampereen osaston visio 2021–2024 jakautuu kolmeen osaan: aikuissosiaalityön visio, perhetyön visio ja uskon yhteisön visio. Visiot ja niiden yhteenvedon voit ladata täältä.

Vision yhteenveto

Vision yhteenvedossa on jokaisesta kolmesta vision osa-alueesta, uskon yhteisö, aikuissosiaalityö ja perhetyö, esitelty arvot ja yleiset tavoitteet sekä toimintamuodot vision alkuvaiheessa.

Sisältö: Arvot • Aikuissosiaalityö • Perhetyö • Uskon yhteisö • Hallinto • Viestintä ja mediatyö

Lataa vision yhteenveto (pdf-tiedosto)


Aikuissosiaalityön visio

Aikuissosiaalityön visiossa esitellään kokonaisuuden yleisten arvojen ja tavoitteiden lisäksi erillisten työmuotojen tavoitteet.

Sisältö: Arvot • Tavoitteet • Pelastusrengas • Arkiaamiainen • Työtoiminta (Ankkuri) • Jouluapu

Lataa Aikuissosiaalityön visio (pdf-tiedosto)


 Perhetyön visio

Perhetyön visiossa esitellään kokonaisuuden yleisten arvojen ja tavoitteiden lisäksi erillisten työmuotojen tavoitteet.

Sisältö: Arvot • Tavoitteet • Äitien vertaistuki • Perhekerho • Perhesunnuntai

Lataa  Perhetyön visio (pdf-tiedosto) 


Uskon yhteisön visio

Uskon yhteisön visiossa esitellään kokonaisuuden yleisten arvojen ja tavoitteiden lisäksi erillisten työmuotojen tavoitteet.

Sisältö: Arvot • Tavoitteet • Jumalanpalvelus • Pyhäkoulu • Arjen ohjelmaa • Jäsenet, koulutus ja hyvinvointi

Lataa Uskon yhteisön visio (pdf-tiedosto)