Pelastusarmeija tutuksi - videosarja

image description

 

Tutuksi - videot 

Tutuksi -videot tutustuttavat sinut Pelastusarmeijaan. Suosittelemme näitä videoita jäseniksi ja vapaaehtoisiksi haluaville ja uusille työntekijöille. Video-sarjan aikana perehdymme Pelastusarmeijan historiaan, toimintaan ja toiminnan arvoihin ja oppiin. 

1. Pelastusarmeijan vaakuna

Pelastusarmeijan vaakuna on opetusväline, jolla kerrotaan perusasiat kristillisestä uskosta. 


2. Pelastusarmeijan lippu

Pelastusarmeijan lippu liehuu Armeijan marssiessa kohti missiota, jota varten se on luotu.


3. Soppaa, saippuaa ja sielunpelastusta

Pelastusarmeijan perustaja William Booth näki näyn hukkuvista ihmisistä. Hän koki, että heitä pitää jonkun auttaa. Syntyi Pelastusarmeijan missio, joka tiivistyy lausahdukseen: soppaa, saippuaa ja sielunpelastusta. 


4. Pelastusarmeijan jäsenyys ja sotilaan virkapuku

Pelastusarmeijaan voi kuulua joko sotilaana tai siviilijäsenenä. Sotilas saa oikeuden pitää virkapukua sotilasvihkimyksessä.


5. Pelastusarmeijan alttari

Jokaisesta Pelastusarmeijan salista löytyy alttari, toisilta nimiltä katumuspenkki tai armoistuin. Se on tärkeä osa meidän jumalanpalveluselämäämme.


6. Pelastusarmeija, kaste, ehtoollinen - sakramentaalinen elämä

Pelastusarmeijassa ei kasteta, tai vietetä ehtoollista. Tällä videolla kerromme miksi. 


Pelastusarmeijan oppi - raamatuntulkinta

Pelastusarmeijan tiivistää raamatuntulkintansa yhteentoista opinkappaleeseen. 

1. Sana

Me uskomme, että Vanhan ja Uuden testamentin kirjat ovat syntyneet Jumalan innoituksesta, ja että vain ne ovat kristillisen uskon ja toiminnan jumalallisena ohjeena.


2. Yksi Jumala

Me uskomme, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala, joka on aivan täydellinen, kaiken luoja, ylläpitäjä ja hallitsija ja johon ainoaan uskonnollisen palvonnan tulee kohdistua.


3.  Kolmiyhteinen Jumala

Me uskomme, että jumaluudessa on kolme persoonaa – Isä, Poika ja Pyhä Henki, jotka ovat olemukseltaan yhtä, voimassa ja kunniassa yhdenveroiset.

 

4. Jeesus

Me uskomme, että Jeesuksen Kristuksen persoonassa ovat yhtyneinä jumalallinen ja inhimillinen luonto niin, että hän on todellinen ja oikea Jumala ja todellinen ja oikea ihminen.


5. Ihminen

Me uskomme, että ensimmäiset vanhempamme luotiin viattomiksi, mutta että he tottelemattomuutensa kautta menettivät puhtautensa ja onnensa ja että heidän lankeemuksensa tähden kaikki ihmiset nyt ovat syntisiä, kokonaan turmeltuneita ja sellaisina syystä Jumalan vihan alaisia.


6. Sovitus

Me uskomme, että Herra Jeesus Kristus on kärsimyksensä ja kuolemansa kautta suorittanut sovintotyön koko maailman puolesta niin, että jokainen, joka tahtoo, voi pelastua.


7. Uskoontuleminen

Me uskomme, että katumus Jumalan edessä, usko Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja uudestisyntyminen Pyhän Hengen kautta ovat välttämättömät ehdot pelastukseen.


8. Varma pelastuksesta

Me uskomme, että me tulemme armosta vanhurskautetuiksi uskon kautta Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja että sillä, joka uskoo, on siitä todistus omassa itsessään.


9. Pelastettuna pysyminen

Me uskomme, että pelastettuna pysyminen riippuu jatkuvasta kuuliaisesta uskosta Kristukseen.


10. Kaikki voivat säilyä nuhteettomana

Me uskomme, että kaikkien uskovaisten etuoikeutena on tulla kokonaan pyhitetyiksi ja että koko heidän henkensä, sielunsa ja ruumiinsa voi säilyä "nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen". (1. Tess, 5:23)


11. Jumalan valtakunta

Me uskomme sielun kuolemattomuuden, ruumiin ylösnousemisen, maailman lopulla tapahtuvan yleisen tuomion, vanhurskaiden iankaikkisen onnen ja pahojen ikuisesti kestävän rangaistuksen.