Vaasan osasto – Vasa kår

image description

Raastuvankatu 4, 65100 Vaasa (Rådhusgatan 4, 65100 Vasa) // 044 757 7920 // luutnantit Eija ja Ari Kulmala // [email protected] // FI 92 8000 1900 1339 51 HELSFIHH // Viitenumero kolehtia/lahjoituksia varten - Referensnummerför kollekt/donationer: 13929 // Facebook // Instagram


Kaikki saavat tulla!  

Olemme kaikille avoin yhteisö ja sinä voit halutessasi olla osa meidän joukkoamme. Pelastusarmeijan hengellinen toiminta keskittyy osastoihin, paikallisseurakuntiin.

Jumalanpalvelukset ovat tärkeä osa osastojen toimintaa. 

Pelastusarmeijan jumalanpalvelus on iloinen asia! 

Jumala palvelee meitä armollaan ja hyvyydellään. Jumalanpalveluksen ohjelma on vapaamuotoinen. Raamatunluku, rukous, hengellinen puhe ja musiikki ovat sen olennaisia aineksia. Ne ovat kaikille avoimia tilaisuuksia ja kaikki ovat niihin tervetulleita!

Lasten ja nuorten kerhot, leirit, pyhäkoulu, aikuisten hengelliset opetustilaisuudet, rukoushetket kuuluvat myös Pelastusarmeijan osastojen ohjelmaan. Osastojen toiminnassa yhdistyvät hengellinen ja sosiaalinen ulottuvuus ja ne palvelevat ihmisiä myös sosiaalisissa kysymyksissä monilla paikkakunnilla. 

Alla får komma!

Vår gemenskap är öppen för allaoch om du vill kan du vara en del av vår grupp. Frälsningsarméns andliga verksamhetär koncentrerad till våra kårer, de lokala församlingarna.

Gudstjänsterna är en viktig delav verksamheten i våra kårer.

Frälsningsarméns gudstjänstinnebär glädje!

Gud tjänar oss med sin nåd ochgodhet. Programmet i gudstjänsten är fritt formulerad. Bibelläsning, bön,andliga tal och musik är centrala ingredienser i gudstjänsterna som är öppnaför alla, alla är välkomna till våra gudstjänster!

Till Frälsningsarméns verksamhethör klubbar för barn och unga, läger, söndagsskola, andlig undervisning förvuxna och bönestunder. I kårens verksamhet förenas en andlig och en socialdimension och på många orter betjänar kårerna människor också i sociala frågor.

Osaston viikko-ohjelma
Ajankohtaista Vaasan osastolla - Aktuellt inom kåren i Vasa:

 

  • Pelastusarmeijan katastrofikeräys auttaa Ukrainan kriisissä kärsiviä, tukien paikallista toimintaa kriisialueella. 
  • Frälsningsarméns katastrofinsamling hjälper de nödställda i Ukraina och stöder den lokala verksamheten på krisområdet.

  • Kilpikahvilallevapaaehtoistyölle jne. tulossa uudet välilehdet lähiaikoina. Kiitos kärsivällisyyydestä hiukan sekavia sivuja kohtaan! 
  • Inom en snar framtid kommer nya mellanblad för Sköldcaféetfrivilligarbete mm. Tack för att du har förståelse för våra något oklara sidor!

  • Vierailemme noin kerran kuukaudessa Nykarlebyn osastossa sunnuntaikokouksissa. Kokoukset alkavat maaliskuu 2022 alkaen klo 16:00 (aiemmin klo 18:00). Tilaisuudet ruotsinkielisiä.
  • Ungefär en gång i månaden besöker vi kåren i Nykarleby vid deras söndagsmöten. Från och med mars 2022 börjar mötena klockan 16.00 (tidigare 18.00). Mötena är svenskspråkiga.

  • Nuortenillat jatkuvat jälleen perjantaisin, tule mukaan tutustumaan!
  • Ungdomskvällarna fortsätter igen på fredagarna, kom med och bekanta dig med verksamheten!

  • Tilaisuudet jatkuvat taas normaalisti osaston tiloissa, koronaturvallisuus huomioiden. Toimimme muutoksissa AVI:n ohjeistusten mukaan.
  • Vår verksamhet fortsätter igen normalt i kårens utrymmen. Vi beaktar coronarestriktionerna. Vi följer direktiven från Regionförvaltningsverket och anpassar verksamheten enligt dem.


sunnuntaikokoukset - SÖNDAGSMÖTENA:


Sunnuntaikokousten aika muuttuu takaisin klo 13:00, 29.1.23 eteenpäin!

Kokoukset ovat jatkuneet helmikuusta 2022 normaalisti paikan päällä osastolla. Huomioimme muutuvan korona- tilanteen.

Voit tulla paikanpäälle kokoukseen terveenä, mutta muistathan pitää riittävää turvaetäisyyttä muihin. Suosittelisimme tarvittaessa maskin käyttöä edelleen kaikille, joilla flunssan oireita. 

Kokoukset ovat nyt olleet suomenkielisiä, mutta muutokset tarpeen mukaan!

Tidpunkten för söndagsmötena har ändrat tillbaka till 13:00, 29.1.2023!

Du kan komma till mötena frisk, men du kommer ju ihåg att hålla tillräckligtmed säkerhetsavstånd till de övriga. Vi rekommenderar fortsättningsvis alla somkan använda mask att göra det. 

Mötena har nu varit på finska, men ändras om behovs!


Nykarleby - uusikarleby:

Nykarleby är Vasakårens utpost.

Uudenkarlebyn osasto on Vaasan osaston ulkovartio.

Vi visit i Nykarleby cirka en gång per månad. Andra söndagsmöter lokal teamet tar hand om. Varmt välkommen! Möterna på svenska.

Vierailemme osaston sunnuntaikokouksissa noin kerran kuukaudessa, muulloin Nykarlebyn tiimi hoitaa kokoukset itsenäisesti. Olet tervetullut mukaan! Tilaisuudet ruotsiksi.


kilpikahvila:

 

Maksuton, kaikille avoin sosiaalisen kohtaamisen paikka. Tuttuun tapaan tilaisuuden alkupuolella on aina lyhyt hartaus, yhteislauluja ja lauluesityksiä. 

Hartauden jälkeen on mahdollisuus myös varata aika taloudellisen avun hakemiseen ja kartoittamiseen.

Kilpikahvila on toistaiseksi tauolla!


Jos kaipaat lisätietoa kokouksista ja muusta osaston ohjelmasta, ota meihin yhteyttä:

(+358) [email protected].

Facebook: https://www.facebook.com/pelastusvaasa

Instagram: https://www.instagram.com/vaasanosasto


Pidätämme oikeuden muutoksiin - Vi förbehåller oss rätten till ändringar.