Aikuis- ja perhetyö

Pelastusarmeija tekee aikuis- ja perhetyötä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Aikuis- ja perhetyöhön kuuluu kaikki naisille, perheille, miehille ja senioreille järjestettävä virikkeellinen toiminta, kuten viikoittaiset kerhot, viikonlopputapahtumat ja leirit.

Paikallisten osastojen yhteydessä järjestetään säännöllisesti harrastustyyppisiä kokoontumisia. Kokoontumiset ovat merkittävä osa Pelastusarmeijan kokonaistyötä, sillä vuosittain osastojen kautta kohdataan noin 67 000 ihmistä erilaisissa tilaisuuksissa. Osastojen tekemä aikuistyö on tärkeää mm. yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä.

Tutustu oman paikkakuntasi toimintaan täällä.

 

Opetus, 
Yhteys, 
Palvelu, 
Hengellinen kasvu


Pelastusarmeijan tekemällä aikuis- ja perhetyöllä on neljä päämäärää

Opetuksessa voi olla kysymys itsetuntemuksesta, raamattutietoudesta, tai vaikkapa parvekekasvien istuttamisesta. Aivan niin, aiheet voivat vaihdella tarpeista ja edellytyksistä riippuen, mutta tärkeintä on, että saamme kasvaa ja kehittyä. Mekin saamme pyytää kuten Salomo kerran pyysi: ”Anna siis minulle viisautta ja taitoa ...” (2. Aikak.1:10) 

Yhteys pitää voida kokea avoimena ja mukaansa ottavana, jolloin kaikki ryhmän jäsenet tuntevat tulevansa nähdyiksi. Huolenpidon tulee olla aitoa, ja kaikilla on vastuu siitä, että luodaan myönteinen ilmapiiri sekä keskusteluissa että käyttäytymisessä. Nykyajan yhteiskunnassa päivät täyttyvät nopeista, lyhyistä tapaamisista. Me haluamme tarjota jotakin enemmän! 

Paavali kirjoittaa yhteyden kaipuustaan kauniilla tavalla Roomalaiskirjeen alussa: ”Alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä, tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme.” (Room. 1:10-12) 

Palvelussa on kysymys siitä, että alamme nähdä toiset, emme ainoastaan itseämme. Tässä itsekkyyden ja itseriittoisuuden ajassa tahdomme olla terveellinen vastavoima, joka tasapainottaa sekä ihmisten omakuvaa että toisten huomioon ottamista. Voimme palvella monella tavalla: viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin, seisoa joulupadalla patavahtina, neuloa sukkia tai leipoa myyjäisiin. Joku voi pyyhkiä pöydät kahvitarjoilun jälkeen, toiset käydä tervehtimässä sairaita, mutta kaikki tehtävät ovat yhtä tärkeitä!

Jeesuksen kehotus meille on selkeä; meidän palvelumme on tärkeää! Halumme palvella pitää jopa olla vahvempi kuin mitä meiltä vaaditaan. ”Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sivulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta.” (Matt. 5:40-42)

Hengellinen kasvu on tärkeää meille jokaiselle. Kaiken Pelastusarmeijassa tehtävän työn tavoitteena on tuoda esille kristillistä uskoa ja kristillistä elämää sanoin ja teoin. Pelastus ja kokemus Jumalan lapseksi tulemisesta on kuitenkin vasta alku hengelliselle kasvullemme. Kukaan meistä ei ole vielä valmis, ja ryhmissämme ja toiminnassamme pitää kaikkien mukana olevien voida tuntea, että he kasvavat uskossa ja luottamuksessa. Jumala, meidän pelastajamme, tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. (1. Tim. 2:3-4) 

Onnea näiden neljän askeleen kanssa, jotka vievät meitä lähemmäksi maalia!

Katso myös hyväntekeväisyyskohteet

Pelastusarmeija taistelee

IHMISKAUPPAA VASTAAN


Ihmiskauppa on yksi nopeimmin kasvavista rikollisuuden muodoista. Se on huume- ja asekaupan jälkeen eniten rahaa tuottava rikollisuuden ala maailmassa. Ihmiskaupan uhreja on kymmeniä miljoonia. Pelastusarmeija taistelee tätä vääryyttä vastaan kaikkialla maailmassa.

Lue lisää