PATAS

image description

Pelastusarmeijan tuettu asuminen eli PATAS on palvelukonsepti, jolla ehkäistään asunnottomuutta ja tuetaan kotona selviytymistä tarjoamalla tukea asiakkaan omaan kotiin. 

Tuki on suunnattu niille, joilla on haasteita asua omassa kodissa ja laitokseen joutuminen tai asunnon menettäminen on uhkana. 

PATAS tarjoaa kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen tuen, jonka avulla vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja, kehitetään elämänhallinnallisia taitoja ja luodaan yhteistyöverkostoja.

Työn tuloksena elämä itsenäisesti ja turvallisesti omassa kodissa on jälleen mahdollista, ja uhka asunnon menettämisestä tai siirtymisestä tuetumpaan asumiseen poistuu. Asiakkaan osallisuus ja vaikutusmahdollisuus omaan elämään lisääntyy.

Ihmiseltä ihmiselle, asiakasta kunnioittaen

Työn tärkeimpänä osana on luottamuksellinen ja turvallinen suhde asiakkaan ja omaohjaajan välillä. Omaohjaaja huolehtii siitä, että asiakas saa kaikissa tilanteissa riittävän tuen ja avun. Asiakas ja omaohjaaja yhdessä rakentavat arkea niin, että elämän perusasiat pysyvät hallinnassa ja haasteisiin löydetään helpotusta.

Henkilökunta on koulutettua ja työlleen omistautunutta. Ohjaajat tekevät työtä asiakasta kunnioittaen ja jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Ammatillinen henkilökunta tarjoaa asiakkaan käyttöön omat henkilökohtaiset vahvuutensa sekä oman persoonallisen tapansa kohdata ihminen ihmisenä. 

PATAS auttaa asiakasta muun muassa siivoamisessa, taloudenhoidossa, viranomaisasioinneissa, ohjaa asiakasta erilaisiin ryhmiin sekä antaa tukea terveydenhoitoon ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Verkostotyö eri viranomaisten kanssa helpottaa asiakkaiden ohjaamista. Tärkeä osa palvelua on myös henkinen ja hengellinen tuki.

Asiakkaan tuentarve määritellään yhdessä asiakkaan ja palvelun ostajatahon kanssa. Työtä tehdään niin kauan, kuin tuki koetaan tarpeelliseksi.

Lue Sotahuudon artikkelit PATAS Turun toiminnasta tästä ja tästä 


PATAS-työtä tehdään tällä hetkellä Turussa ja Porissa. Ota yhteyttä:

Turku

Marko Erkamaa
[email protected]

PATAS Turku

Pori

Niko Paasikivi, sosiaalityöntekijä
puh. 045 139 3292