Päiväkodit

Pelastusarmeijalla on päiväkoteja KotkassaPorissa ja Porvoossa.

Paikallisen päiväkodin toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon lapsen oikeus hyvään ja turvalliseen päivähoitoon, virikkeitä antava, tasapainoinen ja monipuolinen kasvuympäristö sekä päiväkodin tehtävä turvata ja suojata lasta, jotta lapsen edut toteutuvat huolimatta perheen tai yhteiskunnan vaikeuksista. Pelastusarmeijan päiväkotien kaikissa toimissa ja kanssakäymisissä näkyy kristillinen arvopohja.

Paikallisen päiväkodin toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon seuraavat perustavoitteet:

lapsen oikeus hyvään ja turvalliseen päivähoitoon, jossa huomioidaan perheen tarpeet ja tuetaan lapsen huoltajaa hänen kasvatusvastuussaan

lapsi tarvitsee virikkeitä antavan, tasapainoisen ja monipuolisen kasvuympäristön, jossa hän voi nauttia iloisesta lapsuudesta yhdessä lämpimien ja häntä rakastavien aikuisten kanssa

päiväkodin tulee turvata ja suojata lasta, jotta lapsen edut toteutuvat huolimatta perheen tai yhteiskunnan vaikeuksista

Yksi päiväkodin tehtävä on lapsen uskontokasvatus, jota toteutetaan yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Tavoitteena on tukea kotia ja lapsen uskonnollista ja eettistä kasvatusta niin, että lapsen kanssa etsitään vastauksia häntä askarruttaviin uskonnollisiin ja eettisiin kysymyksiin. 

Raamattu on se kirja, jolle Pelastusarmeijan päiväkodit perustavat uskonsa ja toimintansa. Lapselle kerrotaan Raamatun tapahtumista ja henkilöistä inhimillisessä ja uskonnollisessa viitekehyksessä joko pyhäkoulussa taikka muissa hiljaisissa hetkissä.