Hyväntekeväisyysjärjestö

image description
Pelastusarmeija on kansainvälinen avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestö, joka tekee sosiaalista auttamistyötä. Pelastusarmeija perustettiin Englannissa vuonna 1865, ja järjestö on nykyisin yksi maailman suurimmista hyväntekeväisyysjärjestöistä. Työskentelemme paikallisesti 133 eri maassa. Suomessa Pelastusarmeija on toiminut vuodesta 1889, ja tällä hetkellä toimintaa on noin 25 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Hyväntekeväisyysjärjestönä Pelastusarmeija toimii kristillisen arvomaailman pohjalta, mutta avustustyön ehtona ei ole vakaumus. Autamme siis kaikkia tasapuolisesti. Pelastusarmeijalla on lasten päiväkoteja ja leiritoimintaa, asunnottomien majoitustoimintaa, kirpputoreja sekä sosiaalisen avustustyön pisteitä. Lisäksi teemme seurakuntatyötä (josta käytämme nimeä osasto, vrt. kirkko), vankila- ja etsiskelytyötä sekä tuemme kansainvälisen Pelastusarmeijan työtä mm. kummilapsitoiminnan ja katastrofikeräysten avulla.

Kuten muutkin hyväntekeväisyysjärjestöt, Pelastusarmeija pyrkii auttamaan kaikkia apua tarvitsevia. Hyväntekeväisyystyömme painopisteessä ovat kuitenkin kotimaan vähävaraiset lapsiperheet, yksinäiset vanhukset ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Näiden ihmisryhmien tukemiseksi järjestämme vuosittain mm. Joulupata- ja Auta Ihmistä -keräykset.

Miten autamme Suomessa?

ASUMISPALVELUT

Suomen Pelastusarmeijan säätiö pyörittää kolmea asunto ensin -periaatteella toimivaa asumispalveluyksikköä, joiden kautta tarjotaan asuntoja pitkäaikaisasunnottomille. Kaksi niistä toimii Helsingissä ja yksi Espoossa. Asunto ensin -periaatteen mukaan asunnottomuuteen kytkeytyvien ongelmien ratkaisu alkaa asumisen turvaamisesta. Jokaisella asumispalveluyksikön asukkaalla on omassa hallinnassa oleva vuokra-asunto, ja toistaiseksi voimassaoleva vuokrasuhde. Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi sovelletaan mm. yhteisökasvatuksen menetelmiä sekä monimuotoista matalan kynnyksen työtoimintaa. Muuttaessaan yksikköön asukkailta ei edellytetä päihteettömyyttä, mutta heitä kannustetaan työskentelemään päihteettömyyttä kohti. Asukkaiden tukena työskentelee ympäri vuorokauden ammattitaitoinen sosiaali- ja terveysalan henkilökunta. Asumispalvelut tuotetaan ostopalveluna Helsingin/Espoon kaupungille.

Helsingin Castréninkadun 53-paikkainen yksikkö tarjoaa tilapäistä majoitusta asunnottomaksi jääneille tuen tarpeessa oleville helsinkiläisille. Yksikössä arvioidaan asukkaiden asumisvalmiuksia, ja asukkaalle etsitään yhdessä Helsingin kaupungin kanssa pysyvämpää asumismuotoa.

Turussa, ja vastikään myös Porissa Pelastusarmeija tarjoaa tukea asiakkaan omaan kotiin. Tuki on suunnattu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, jotka asuvat omissa asunnoissaan ympäri kaupunkia, mutta tarvitsevat tukea ja ohjausta asumiseen liittyvissä asioissa. Tätä jalkautuvaa sosiaalityötä ja tuetun asumisen muotoa kutsutaan PATAS-toiminnaksi.

Jyväskylässä Pelastusarmeijan opiskelijakoti tarjoaa edullista soluasumista opiskelijoille,
joista osa on ulkomaalaisia vaihto-oppilaita. 


SOSIAALINEN APU JA RUOKA-APU

Pelastusarmeijan sosiaalinen työ toteutetaan osastojen eli paikallisseurakuntien sekä sosiaalipalvelukeskusten kautta.

Suomen Pelastusarmeijalla on sosiaalipalvelukeskukset Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Keskuksissa tarjotaan tukea sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen. Asiakkaan kanssa keskustellaan ensin hänen taloudellisesta tilanteestaan, ja sen pohjalta annetaan apua. Tavallisin avun muoto on ostokortit, joilla kotitaloudet voivat hankkia ruokaa tai muuta haluamiaan tuotteita. Jotkut työpisteet jakavat lahjoituksina saatuja elintarvikkeita. joissakin tapauksissa saatetaan maksaa asiakkaan puolesta välttämätön, erääntynyt lasku. Apua annetaan mm. työttömille, pieneläkeläisille, pienituloisille perheille, pitkäaikaissairaille ja opiskelijoille. Sosiaalipalvelukeskusten yhteydessä on myös kaikille avoimet leivänjakelupisteet.

Sosiaalista apua tarjotaan myös kaikkien Pelastusarmeijan paikallisosastojen kautta, yhteensä 22 eri paikkakunnalla.

VANHUSPALVELUT

Espoon Viherlaaksossa sijaitseva Hoitokoti Iltala on perustettu vuonna 1931. Iltala on 60-paikkainen asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista ikäihmisille sekä pitkäaikaiseen että tilapäiseen asumiseen. Hoitokodissa on kaksi osastoa, joissa molemmissa on noin 30 asukasta ja apuna ammattitaitoinen henkilökunta. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonka hän voi kalustaa tutuilla huonekaluilla ja tavaroilla. Kodissa on myös oma keittiö, jossa valmistetaan maukasta ja monipuolista ruokaa asukkaiden toiveet huomioiden. Hoivakotia ympäröi viihtyisä pihapiiri, jossa asukkaat voivat ulkoilla itsenäisesti tai hoitajan avustuksella. Iltalassa järjestetään ulkoilun lisäksi monenlaista viriketoimintaa.

Suurmetsän vanhusten asuintalo tarjoaa yhteisöllistä asumista itsenäiseen asumiseen kykeneville yli 55-vuotiaille pienituloisille helsinkiläisille. Yksikössä on palkattuna yksi lähihoitaja, joka järjestää asukkaille viriketoimintaa, seuraa heidän kuntoaan ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin soveltuvien palvelujen pariin. 

LAPSET JA NUORET

Partio

Partiotoiminta on osa Pelastusarmeijan nuorisotyötä. Partiolaiset noudattavat Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa. Pelastusarmeijan partiolippukunnille on ominaista palveluaatteen korostaminen toiminnassa sekä kansainvälisyys. Pelastusarmeijalla on ollut partiotoimintaa Suomessa vuodesta 1917 lähtien. Pelastusarmeijalla oli vuonna 2016 kaksi toimivaa lippukuntaa – Tempelscouterna ja Pursitytöt – ja ne kokoontuivat Helsingissä.

Leirit ja tapahtumat

Pelastusarmeijassa lapsille ja nuorille järjestetään erilaisia leirejä ja tapahtumia.

Vihdin Nummelassa on toiminut lasten lomakoti vuodesta 1914 lähtien. Lomakoti sijaitsee Hiidenveden rannalla, noin 50 km Helsingistä. Lomakotitoiminnan tavoitteena on järjestää lapsille virikkeellisiä ja iloisia leiripäiviä maalaismaisessa ympäristössä ja tarjota uusia elämyksiä ja kokemuksia. Lomakodissa järjestetään 11–16-vuotiaille nuorille valtakunnallinen viikonloppuleiri kaksi kertaa vuodessa, ja 4-11-vuotiaille lapsille leirejä koulujen loma-aikoina kesällä, syksyllä ja talvella. 

Myös Ylöjärvellä sijaitsee Pelastusarmeijan leirikeskus, jossa on järjestetty kesäisin lasten, naisten ja miesten leirejä.

Lisäksi Pelastusarmeijan paikallisissa osastoissa järjestetään toimintaa, pyhäkoulua ja kerhoja oman alueen lapsille ja nuorille. Voit tutustua oman alueesi toimintaan täällä.

Päiväkodit

Pelastusarmeijalla on päiväkoteja Kotkassa, Porissa ja Porvoossa.

Paikallisen päiväkodin toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon lapsen oikeus hyvään ja turvalliseen päivähoitoon, virikkeitä antava, tasapainoinen ja monipuolinen kasvuympäristö sekä päiväkodin tehtävä turvata ja suojata lasta, jotta lapsen edut toteutuvat huolimatta perheen tai yhteiskunnan vaikeuksista. Pelastusarmeijan päiväkodit toimivat kristillisellä arvopohjalla, mikä näkyy lämpimänä, kodikkaana ja turvallisena ilmapiirinä sekä avoimena vuorovaikutuksena.


AIKUISTYÖ

Pelastusarmeija tekee aikuistyötä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Miehille, naisille, perheille ja senioreille järjestetään erilaista virikkeellistä toimintaa, kuten viikoittaisia kerhoja, viikonlopputapahtumia ja leirejä.

Paikallisten osastojen yhteydessä järjestetään myös harrastustyyppisiä kokoontumisia. Kokoontumiset ovat merkittävä osa Pelastusarmeijan kokonaistyötä, sillä vuosittain osastojen kautta kohdataan noin 67 000 ihmistä erilaisissa tilaisuuksissa. Osastojen tekemä aikuistyö on tärkeää mm. yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä.