Lähetystyö

Lastenkoti Betania on turvapaikka lapsille, joilla ei ole perhettä tai he eivät voi asua kotona. Kodissa autetaan lapsia selviytymään ja toipumaan kokemistaan vaikeuksista.  Tavoitteena on, että lapsi integroituisi yhteisöön ja saisi kasvatusvanhemmat. Myös biologisiin vanhempiin pidetään yhteyttä. Lapset käyvät keskuksen koulua ja osallistuvat urheilu-, musiikki- ja taidetoimintaan. Betania tarjoaa asuinpaikan 110 lapselle, iältään 10–18 vuotta. 

Betesda-talo on tarkoitettu lapsille, joilla on HIV-tartunta tai jotka sairastavat aidsia, mutta sinne otetaan myös lapsia, joilla ei ole HIV-tartuntaa. Tarjoamme sosiaalista, psykologista ja henkistä huolenpitoa, jotta lapset voisivat integroitua yhteisöön. Tätä varten on sijais-/kasvatusvanhemmuuteen valmistavia ohjelmia. Betesda-talo voi majoittaa 32 lasta.

Carl Sitholen päiväkoti hoitaa 75 lasta. Jotkut näistä lapsista on Betesda-talosta, jotkut OVC -ohjelmasta (Orphans Vulnerable Children = orvot, haavoittuvat lapset) tai muuten vain lähiyhteisöstä. Lapsille opetetaan erilaisia elämäntaitoja, kuten yleistä hygieniaa, ja heitä valmennetaan koulunkäyntiä varten. Päivän aikana lapset saavat neljä ateriaa.

Resurssikeskus (Lancaster Community Resource Centre) perustettiin lievittämään psykologisia ja tunneperäisiä traumoja, joista  HIV-tartunnan saaneet ja aidsiin sairastuneet yhteisön jäsenet kärsivät. Järjestämme kampanjoita, joiden tarkoitus on lisätä tietoa HIV-viruksesta ja aidsista sekä poistaa sairauden häpeää. Etsimme perheitä, joissa on HIV/AIDS ja tarjoamme heille palveluja. Lastenkerhomme huolehtii lapsista, jotka ovat menettäneet vanhempansa ja ajautuneet taloudelliseen ahdinkoon ja turvattomuuteen. Heillä on vaikeaa köyhtyneessä yhteisössään, jossa ei ole palveluja eikä tukijärjestelmiä. Yhteisön muutkin lapset ovat tervetulleita kerhoomme. Työntekijät ja vapaaehtoiset vierailevat myös kodeissa.

Koulu – Bethany Combined School Ala-asteen koulussa (luokat 1–8) on lapsia Betanian lastenkodista ja Betesda-talosta sekä lähiyhteisöstä.