Ohjaajia asumispalveluyksikköön Helsinkiin (määräaikainen)

Haemme Alppikadun asumispalveluyksikköön Helsingin Kallioon ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen kesän ajalle 1.6.-31.8.2023 sekä ajalle 1.5.-31.12.2023.

Perinteikäs Alppikadun asumispalveluyksikkö sijaitsee Helsingin Kalliossa ja se tunnetaan tuloksekkaasta asunto ensin -periaatteen soveltamisesta, asukaslähtöisen työtoiminnan ennakkoluulottomasta kehittämisestä sekä yhteisöllisestä työotteesta. Pelastusarmeija on tarjonnut asumispalveluja asunnottomille helsinkiläisille Helsingin Kalliossa jo vuodesta 1907. Yksikön perustehtävänä on turvata asuminen haasteista huolimatta. Toiminta-ajatuksena on tarjota asukkaille mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään, johon olennaisena osana kuuluu asunto, osallisuuden kokemus omaan elämään, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Toiminta-ajatuksen toteuttamisessa sovellamme mm. yhteisöllisiä menetelmiä sekä monimuotoista työtoimintaa.

Ohjaajan tehtäviin asumispalveluyksikössä kuuluvat monipuolisesti asukkaan ohjaaminen, tukeminen ja motivoiminen erilaisissa arjen hallintaan ja asumiseen liittyvissä asioissa. Työ sisältää lisäksi asukkaiden fyysisen ja psyykkisen terveydentilan arviointia ja seuraamista ja tarpeen mukaan ohjaamista ja saattamista terveydenhuollon palveluiden piiriin. Työhön kuuluu myös asukkaiden lääkehoidon toteuttamisen tukemista.

Ohjaajat työskentelevät asumispalveluyksikössä ympärivuorokautisesti. Arkisin työtä tehdään moniammatillisessa työyhteisössä, johon kuuluvat ohjaajien lisäksi sosiaaliohjaajat, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Käytössä on työvuoroautonomia, jonka avulla työntekijä voi vaikuttaa paljon itse työvuorojensa suunnitteluun. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja palkkaluokka on G21 (2311,27 – 2609,54€ kokemuksesta riippuen).

Työhön valittavalta odotamme

• motivoitunutta ja kehittämishaluista asennetta asunnottomuustyötä sekä mielenterveys- ja päihdetyötä kohtaan                                                                                                                                                                                     • hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata asukkaat arvostaen ja ammatillisesti                                           • Aiempi kokemus asunnottomuustyöstä ja/tai mielenterveys- ja päihdetyöstä katsotaan eduksi, mutta tärkeämpää on motivaatio ja kyky toimia moniammatillisessa työyhteisössä ja yhteistyössä asukkaidemme kanssa

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005). Kesätyöntekijän osalta loppuvaiheen opiskelija (vähintään 2/3 opinnoista suoritettuna) voidaan valita tehtävän. LOVe lääkelupa tulee olla suorittuna ja voimassa tai se on mahdollista suorittaa työpaikalla työn alkamisen jälkeen. 

Tarjoamme haastavan ja mielenkiintoisen työn lisäksi kehittämismyönteisen, osaavan ja keskustelevan työyhteisön, ryhmätyönohjauksen sekä kattavan työterveyshuollon ja E-passiedun. Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava ohjaaja Kirsi Niemelä puh. 045-77347362 (arkisin klo 9-15) tai sähköpostitse [email protected]

Näin haet:

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään osoitteeseen [email protected]

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr (0116985-2) Pelastusarmeija on hyväntekeväisyysjärjestö ja kristillinen yhteisö, joka tunnetaan vahvana kotimaan auttajana. Palveluksessamme on eri alan asiantuntijoita mm. sosiaalialan, hallinnon, viestinnän, myynnin ja varainhankinnan osa-alueilta. Teemme hengellistä ja sosiaalista työtä 25 paikkakunnalla ympäri Suomen ja olemme tunnettuja mm. vähävaraisten tueksi järjestettävästä Joulupata-keräyksestä sekä muusta sosiaalisesta avustustoiminnastamme, Sotahuuto-lehdestä ja iCare-hyväntekeväisyysmyymälöistämme. Työntekijöiden määrä on n. 350 ja vuosittainen liikevaihto on n. 24 miljoonaa.