Opinkappaleet

 1. Me uskomme, että Vanhan ja Uuden testamentin kirjat ovat syntyneet Jumalan innoituksesta, ja että vain ne ovat kristillisen uskon ja toiminnan jumalallisena ohjeena.
 2. Me uskomme, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala, joka on aivan täydellinen, kaiken luoja, ylläpitäjä ja hallitsija ja johon ainoaan uskonnollisen palvonnan tulee kohdistua.
 3. Me uskomme, että jumaluudessa on kolme persoonaa – Isä, Poika ja Pyhä Henki, jotka ovat olemukseltaan yhtä, voimassa ja kunniassa yhdenveroiset.
 4. Me uskomme, että Jeesuksen Kristuksen persoonassa ovat yhtyneinä jumalallinen ja inhimillinen luonto niin, että hän on todellinen ja oikea Jumala ja todellinen ja oikea ihminen.
 5. Me uskomme, että ensimmäiset vanhempamme luotiin viattomiksi, mutta että he tottelemattomuutensa kautta menettivät puhtautensa ja onnensa ja että heidän lankeemuksensa tähden kaikki ihmiset nyt ovat syntisiä, kokonaan turmeltuneita ja sellaisina syystä Jumalan vihan alaisia.
 6. Me uskomme, että Herra Jeesus Kristus on kärsimyksensä ja kuolemansa kautta suorittanut sovintotyön koko maailman puolesta niin, että jokainen, joka tahtoo, voi pelastua.
 7. Me uskomme, että katumus Jumalan edessä, usko Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja uudestisyntyminen Pyhän Hengen kautta ovat välttämättömät ehdot pelastukseen.
 8. Me uskomme, että me tulemme armosta vanhurskautetuiksi uskon kautta Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja että sillä, joka uskoo, on siitä todistus omassa itsessään.
 9. Me uskomme, että pelastettuna pysyminen riippuu jatkuvasta kuuliaisesta uskosta Kristukseen.
 10. Me uskomme, että kaikkien uskovaisten etuoikeutena on tulla kokonaan pyhitetyiksi ja että koko heidän henkensä, sielunsa ja ruumiinsa voi säilyä "nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen". (1. Tess, 5:23)
 11. Me uskomme sielun kuolemattomuuden, ruumiin ylösnousemisen, maailman lopulla tapahtuvan yleisen tuomion, vanhurskaiden iankaikkisen onnen ja pahojen ikuisesti kestävän rangaistuksen.

Uusi Opin käsikirja täällä