Pelastusarmeijan ekumeeniset yhteydet ja sen nimeämät edustajat

Frälsningarméns representanter


Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), Ekumeniska rådet i Finland

 • Vuosi- ja syyskokousedustajat / års- och höstmöten: eversti Patrick Naud, majuri Saga Lippo, kapteeni Kati Kivestö (tulkki)

Jaostot 

 • Kasvatusasioiden jaosto: luutnantti Kaisu Leino
 • Paikallisekumenian jaosto: majuri Toni Penttinen
 • Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto: kapteeni Kati Kivestö
 • Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto: kapteeni Kaisa Mäkelä-Tulander
 • Yhdenvertaisuusjaosto: majuri Saga Lippo


Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN)

 • Hallitus: majuri Saga Lippo, kapteeni Esa Nenonen (varajäsen)
 • Kevät- ja syyskokousedustajat: majuri Saga Lippo, kapteeni Esa Nenonen, kapteeni Tero Saajoranta, kapteeni Metti Saajoranta
 • Lasten ja nuorten hyvinvointitoimikunta: luutnantti Kaisu Leino, majuri Saga Lippo (SVKN:n hallituksen puolesta)
 • Musiikkijaosto: kapteeni Esa Nenonen


Vapaiden kirkkokuntien radio- ja TV-toimikunta

 • Edustaja: majuri Toni Penttinen


Suomen Evankelinen Allianssi (SEA)

 • Yhteyshenkilöt ja vuosikokousedustajat: kapteeni Esa Nenonen, luutnantti Eliel Vargas


Agricola-opintokeskus

 • Yhteyshenkilö: kapteeni Kati Kivestö


Maailman rukouspäivä

 • Edustaja: kapteeni Metti Saajoranta


Vankilatyön verkosto, PFF

 • Edustajat: kapteeni Markku Tulander, kapteeni Esa Nenonen (varajäsen)


Ihmiskaupan vastainen verkosto

 • Edustaja: kapteeni Tuula Takala


SRK:n luontainen kehitys, Suomi (SLK)

 • Yhteyshenkilö: kapteeni Esa Nenonen