Pelastusarmeijan ekumeeniset yhteydet ja sen nimeämät edustajat

Frälsningarméns representanter


Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), Ekumeniska rådet i Finland

 • Vuosi- ja syyskokousedustajat / års- och höstmöten: eversti Patrick Naud, majuri Saga Lippo

Jaostot 

 • Kasvatusasioiden jaosto: luutnantti Kaisu Leino
 • Paikallisekumenian jaosto: majuri Toni Penttinen
 • Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto: kapteeni Kati Kivestö
 • Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto: majuri Tero Saajoranta
 • Yhdenvertaisuusjaosto: majuri Saga Lippo


Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN)

 • Hallitus: majuri Saga Lippo
 • Lasten ja nuorten hyvinvointitoimikunta: kapteeni Kaisu Leino
 • Radio- ja TV-toimikunta:  majuri Toni Penttinen


Suomen Evankelinen Allianssi (SEA)

 • Yhteyshenkilöt ja vuosikokousedustajat: majuri Esa Nenonen


Agricola-opintokeskus

 • Yhteyshenkilö: kapteeni Kati Kivestö


Maailman rukouspäivä

 • Edustaja: majuri Metti Saajoranta


Kristillisen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöverkosto, PFF

 • Edustaja: majuri Esa Nenonen


Ihmiskaupan vastainen verkosto

 • Edustaja: kapteeni Tuula Takala


SRK:n luontainen kehitys, Suomi (SLK)

 • Yhteyshenkilö: majuri Esa Nenonen