Pelastusarmeijan Suomen ja Viron territorion visio vuosille 2019—2024

image description
Sitoudumme kokonaisvaltaiseen missioon Jumalan rakkaudesta, josta Jeesus Kristus eli, saarnasi ja näytti mallia, ja jonka Pyhä Henki tänä päivänä mahdollistaa Hänen seuraajissaan:
 • Rakastaa lähimmäisiämme
 • Elää ja saarnata pelastuksen evankeliumia sekä pyhitettyä elämää
 • Palvella kärsivää ihmiskuntaa           
 • Osoittaa sosiaalista vastuuta
jotta voisimme:        
 • Uudistaa elämiä 
 • Palauttaa arvokkuuden tunnetta
 • Antaa toivoa

 Vision tarkoitus

1.
Olemme mallina kristillisestä rikkaudesta; edistämme ydinarvojamme ja ylläpidämme kolmiosaista työtämme sielujen pelastamiseksi, pyhien kasvattamiseksi ja kärsivän ihmiskunnan palvelemiseksi.

2.
Kehitämme ja toteutamme hyvän johtamisen ja hallinnon järjestelmiä luoden vastuullista ilmapiiriä, hyvää taloudenhoitoa ja vastuullisuutta koko territorioon.

3.
Sitoudumme kaikkiin sukupolviin: annamme aikaa, osoitamme kiinnostusta ja annamme äänen naisille ja miehille sekä perheille, ja asetamme lapset, nuoret ja perheet työmme etusijalle.

4.
Rohkaisemme terveisiin yhteisöihin, olemme mallina integroidulle missiolle, parannamme tilojamme, pyrimme kaikkein laadukkaimpaan palveluun ja taloudelliseen tasapainoon jokaisessa toimipisteessämme.  

5.
Otamme käyttöön luovia lähestymistapoja yhteisötyössämme kuunnellen ja oppien yhteiskuntamme monimuotoisuudesta; olemme avoimia keskustelulle ja otamme tärkeät aiheet huomioon.

6.
Arvostamme henkilöstöämme ja pidämme heistä huolta; kannustaen upseereitamme, sotilaitamme ja työntekijöitämme koulutukseen.

7.
Edistämme läpinäkyvyyttä; pyrimme avoimeen viestintään ja sitoudumme vuorovaikutukseen ja erilaisten näkökulmien jakamiseen.

8.
Edistämme Pelastusarmeijan kansainvälisyyttä; sitoudumme Pelastusarmeijan kansainvälisiin kampanjoihin ja humanitääriseen apuun.   

Ydinarvomme

Kristillinen uskomme motivoi meitä – perustamme on Raamattu

 • Seuraamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja kuljemme heidän rinnallaan, jotka kokevat ahdinkoa, kärsimystä ja heikkoutta.
 • Näemme ihmisen hengen, sielun ja ruumiin muodostamana kokonaisuutena. Pelastusarmeijalaiset on kutsuttu kohtaamaan ihmiset kokonaisvaltaisesti, mikä tulee huomioida kaikessa työssämme.
 • Näemme Jeesuksen elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa Jumalan, jolla on rajattomat mahdollisuudet ja tahto auttaa kaikkia.
 • Ilmaisemme sanoilla, teoilla ja asenteilla Jumalan ehdotonta rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.
 • Uskomme, että uudistuminen ja elämänmuutos ovat mahdollisia, kun uskomme Jeesukseen Kristukseen.

Kunnioitamme syrjimättä jokaisen ihmisarvoa

 • Uskomme, että jokaisen ihmisen tulisi Jumalan luomana saada varauksetonta arvostusta ja kunnioitusta.
 • Lähimmäisenrakkauden, rehellisyyden, suvaitsevaisuuden, luottamuksen ja anteeksiannon perusarvot ohjaavat meitä, kun palvelemme ihmisiä ja tarjoamme heille käytännöllistä, hengellistä ja sosiaalista apua.  
 • Taistelemme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta, tuemme haavoittuvia ihmisiä ja annamme äänen heille, joilla sitä ei ole.
 • Pyrimme kohtaamaan ja kuuntelemaan kaikkia ihmisiä arvostaen.
 • Tiedostamme, etteivät ihmiset ole avuttomia työmme kohteita. Apua ja tukea tulisi aina tarjota tavalla, joka vahvistaa ihmisten omanarvontuntoa.

Olemme itsenäinen evankelinen liike

 • Teemme yhteistyötä kirkkojen, yhdistysten, järjestöjen, laitosten, päätöstentekijöiden, hallinnon, talouselämän ja yhteiskunnan kanssa.
 • Hyväksymme vastuumme yhteiskunnassa, jota pyrimme myös aktiivisesti muovaamaan.

Toimimme jaetun vastuun periaatteella

 • Arvostamme ja kunnioitamme kanssamme toimivien tahojen työtä.
 • Teemme työtä yhdessä työntekijöidemme ja vapaaehtoistemme kanssa kunnioittaen toinen toistamme.
 • Pyrimme yhdessä kehittämään, hyväksymään ja arvioimaan tavoitteitamme.
 • Pyrimme löytämään parhaat toimintatavat.  
 • Olemme vastuussa Jumalalle, toisillemme, niille, joita palvelemme ja niille, jotka tukevat meitä.

Haluamme edistää uudistusta

 • Pyrimme olemaan relevantteja ja seuraamaan aikaamme, koska uskomme, että missiomme on tärkeä yhteiskunnalle.
 • Kehitämme ennakoivasti erilaisia työmuotoja ja palveluidemme laatua.
 • Pyrimme toimimaan yhteisöllisesti, ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti.        

Lataa visiolehtinen PDF