Yleistä

image description

Tietoa meistä

Pelastusarmeija on kristillinen liike ja avustusjärjestö, jonka hierarkia on järjestetty armeijamaisesti. Pelastusarmeijalaisuuteen kuuluu voimakkaasti toiminta yhteiskunnan vähävaraisten ja syrjäytyneiden auttamiseksi.

WIKIPEDIA-ARTIKKELI 

VUOSIKERTOMUS 2016 


AVUSTUSTYÖ 


UUSI OPIN KÄSIKIRJA  Kansainvälinen toimintaperiaate

Pelastusarmeija on kansainvälinen liike ja evankelinen yhteisö maailmanlaajuisessa kristillisessä kirkossa. Sen julistus perustuu Raamattuun. Sen palvelu on lähtöisin rakkaudesta Jumalaan. Sen tehtävä on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja ilman mitään erottelua kohdata ihmisten tarpeet hänen nimessään

Upseeri

Kuten kaikilla kristillisillä kirkoilla, myös Pelastusarmeijalla on tehtäväänsä vihittyjä ja koulutettuja pastoreita. Pelastusarmeijassa heitä kutsutaan upseereiksi. Upseerikoulutus kestää noin kolme vuotta, ja tapahtuu joustavan koulutuksen periaatteella. Opiskelijat eli kadetit ovat opintojensa ohella työssä Pelastusarmeijan osastossa tai sosiaalisessa työpisteessä. Koulutusvaiheen jälkeen kadetti nimitetään ja vihitään Pelastusarmeijan upseeriksi. Upseerikouluun voivat hakea Pelastusarmeijan sotilaat, joilla on kutsumus Pelastusarmeijan upseeriksi. Edellytyksenä on 18 vuoden ikä, peruskoulun oppimäärä sekä noin yhden vuoden aktiivinen jäsenyys Pelastusarmeijassa. Varsinaista yläikärajaa ei ole. 

Sotilas

Suurin osa Pelastusarmeijan jäsenistä on sotilaita. Sotilaat ovat tavallisia ihmisiä, jotka käyvät töissä tai opiskelevat, mutta viettävät myös paljon aikaa Pelastusarmeijassa. Heillä voi olla erilaisia vastuu- ja palvelutehtäviä Pelastusarmeijan osastossa. Sotilaalla on oikeus käyttää Pelastusarmeijan virkapukua, joka toimii sekä kätevänä käyntikorttina että  todistuksena uskosta ja Pelastusarmeijaan kuulumisesta. Sotilas on hyväksynyt Pelastusarmeijan uskonkäsityksen ja elämänohjeet, joihin kuuluu mm. raittius. Sotilas lupaa myös tukea Pelastusarmeijaa rahallisesti. Pelastusarmeijan sotilaaksi ryhtyminen on mahdollista jokaiselle, joka haluaa hiukan enemmän kuin sunnuntaikristillisyyttä. 

Siviilijäsen

Siviilijäseneksi liittyminen on mahdollista ihmisille, jotka kokevat Pelastusarmeijan omaksi seurakunnakseen, mutta eivät jostakin syystä voi tai halua käyttää univormua. Siviilijäsenyys ei velvoita samalla tavalla kuin virkapukuisena sotilaana oleminen.

Jos olet kiinnostunut siviilijäsenyydestä, kysy lisää paikkakuntasi Pelastusarmeijasta.

Upseerikoulu

Upseerikoulu kouluttaa kokoaikaistyöntekijöitä, upseereita, Pelastusarmeijaan osastojen ja sosiaalipalvelun toimipisteiden johtajiksi. Koulu toimii tällä hetkellä Pelastusarmeijan keskustalossa Kalliossa, Helsingissä. Upseerikoulutus tapahtuu joustavan koulutuksen periaatteella. Opiskelijat eli kadetit ovat opintojensa ohella työssä Pelastusarmeijan osastossa tai sosiaalisessa työpisteessä. Kevät- ja syyskaudella pidetään kerran kuukaudessa kolme peräkkäistä luentopäivää. Lisäksi on viikossa yksi opiskelupäivä kotona. Upseerikoulun oppiaineina ovat mm. raamattutietous, kristillinen oppi, kirkkohistoria, sielunhoito ja psykologia, puhe ja viestintä, johtajuus, etiikka, sosiaalipolitiikka. Kaiken kaikkiaan upseeriksi valmistuminen kestää 2–4 vuotta riippuen kunkin opiskelijan taustasta, koulutuksesta ja aikaisemmasta kokemuksesta. Keskimäärin valmistumisaika on kolme vuotta. Koulutusvaiheen jälkeen kadetti nimitetään ja vihitään Pelastusarmeijan upseeriksi.

Upseerikouluun voivat hakea ne Pelastusarmeijan sotilaat, joilla on kutsumus Pelastusarmeijan upseeriksi. Edellytyksenä on 18 vuoden ikä, peruskoulun oppimäärä sekä vähintään ½-1 vuoden aktiivinen jäsenyys Pelastusarmeijassa. Varsinaista yläikärajaa ei ole, vaan koulutukseen voi hakeutua myös vanhempana. Upseerikoulutukseen hakeudutaan paikallisen osaston kautta.

Opinkappaleet

Pelastusarmeijan oppi on kiteytetty 11 opinkappaleeseen, joista ensimmäinen korostaa Raamatun auktoriteettia uskon perustana; opinkappaleet 2–4 kiteyttävät opin Jumalasta, Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä sekä kolminaisuudesta; opinkappaleet 5–9 syntiinlankeemuksesta, sovituksesta sekä pelastuksesta; kymmenes opinkappale opin pyhityksestä ja viimeinen opinkappale opin iankaikkisuudesta. Pelastusarmeijan opin erityispiirre on pyhityksen merkityksen korostaminen. 

Ekumeeniset yhteydet

Pelastusarmeijan ekumeeniset yhteydet ja sen nimeämät edustajat löydät tältä sivulta.