Iltalan esittely

Palveluasumista läntisen Uudenmaan ikäihmisille.

Yli 80 vuotta lämpimiä kohtaamisia

Palvelukotimme on 60-paikkainen asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista läntisen Uudenmaan ikäihmisille. Haluamme tarjota asukkaillemme turvallisen ja hyvän hoidon rauhallisessa, kristillisessä ilmapiirissä huomioimalla heidän fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset perustarpeensa.

Pyrimme tukemaan asukkaan omatoimisuutta sekä kunnioitamme heidän yksilöllisyyttään ja itsemääräämisoikeuttaan.

Palvelukodissamme on kaksi osastoa, joissa molemmissa on noin 30 asukasta ja oma ammattitaitoinen henkilökunta. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonka hän voi kalustaa tutuilla huonekaluilla ja tavaroilla.

Kodissamme on myös oma keittiö, jossa valmistetaan maukasta ja monipuolista ruokaa asukkaiden toiveet huomioiden. Palvelukotiamme ympäröi viihtyisä pihapiiri, jossa asukkaamme voivat ulkoilla itsenäisesti tai hoitajan avustuksella. Kodissamme järjestetään ulkoilun lisäksi monenlaista viriketoimintaa.

Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista

Palvelukotiin asettuminen on askel uuteen. Moni miettiikin, miten käy yksilöllisen elämän, kun oma koti vaihtuu hoitokodiksi. Onneksi Iltalassa yksilölliset tarpeet pyritään ottamaan todella pitkälle huomioon. Perushoidon lisäksi asukkaille halutaan tarjota mukavaa elämää. Esimerkiksi viriketoiminnassa ajatuksena on jokaiselle jotakin, ja että mihinkään ei ole pakko osallistua. Monilla sosiaalinen elämä vilkastuu, kun on seuraa ja ohjattua toimintaa.

Vailla väliaikaista asuntoa

Vaikka vanhus vielä asuisi omassa kodissa, voi tulla lyhytaikaisia tilanteita, jolloin se ei ole mahdollista. Näitä ovat omaishoitajan lomat, puolison sairaalassa olojaksot, kodissa tehtävät pienet remontit jne. Tällöin Iltala tarjoaa vaihtoehdon asettua turvalliseen, kodinomaiseen sijaisasuntoon, jossa voi tarvittaessa hyödyntää myös hoitokodin muita palveluita.

Asumista palvelukodissa voi myös kokeilla

Jos palvelukotiin siirtyminen on ajankohtaista, voi palvelutielämää myös ensin kokeilla ennen pitkäaikaissopimusta. Kuukauden kokeilujakson aikana pääsee tutustumaan tiloihin, henkilökuntaan, toimintaperiaatteisiin, päivän rutiineihin ja tunnelmaan. Ehkäpä kanssa-asukilta voi kysyä kokemuksia Iltalassa elämisestä.

Ja totta kai Iltalassa voi sopimuksen mukaan piipahtaa myös tutustumisvierailulla yksin, puolison tai omaisten kanssa.

Kysy lisää Iltalan eri toimintaperiaatteista, palvelumuodoista, tilapäis- tai pysyväisasumisesta sekä asukasvalinnoista ja hinnoista.