PATAS Helsingin seutu

Pelastusarmeijan tuettu asuminen eli PATAS on palvelukonsepti, jolla ehkäistään asunnottomuutta ja tuetaan kotona selviytymistä tarjoamalla tukea asiakkaan omaan kotiin.

Castréninkatu 24-26, 00530, Helsinki
Vastuuhenkilö: Jarkko Jyräsalo

Tuki on suunnattu niille, joilla on haasteita asua omassa kodissa ja laitokseen joutuminen tai asunnon menettäminen on uhkana. 

PATAS tarjoaa kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen tuen, jonka avulla vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja, kehitetään elämänhallinnallisia taitoja ja luodaan yhteistyöverkostoja. Tuki on suunnattu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Ohjenuorana on elämänlaadun parantaminen ja arjen strukturointi, yhdessä asiakkaan kanssa häntä kuunnellen sekä hänen voimavarojaan kunnioittaen. Asiakkaan osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämään lisääntyvät. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Vantaa- Keravan hyvinvointialue ostaa palvelun ja osoittaa asiakkaat.

Työssä tärkeintä on luottamuksellinen ja turvallinen suhde asiakkaan ja omaohjaajan välillä. Omaohjaaja huolehtii siitä, että asiakas saa kaikissa tilanteissa riittävän tuen ja avun. Asiakas ja omaohjaaja yhdessä rakentavat arkea niin, että elämän perusasiat pysyvät hallinnassa ja haasteisiin löydetään ratkaisuja. 

Asiakkaan tuen tarve määritellään yhdessä asiakkaan ja palvelun ostajan kanssa. Työtä tehdään niin kaun kuin tuki koetaan tarpeelliseksi.

PATAS ammattilaiset 

Olemme moniammatillinen tiimi. Kaikki ohjaajat ovat sosiaali- ja/tai terveysalan rautaisia ammattilaisia. Tuemme asiakasta arjen haasteissa voimavaralähtöisesti. Vuorovaikutus pyrkii dialogisuuteen. Työotteemme on asiakasta kunnioittava ja arvostava, sillä jokainen asiakas oman itsensä asiantuntija. Ohjaajan asiakastyöhön kuuluvat kotikäynnit, kodin ulkopuoliset ohjauskäynnit sekä puhelimitse tapahtuva neuvonta. Tuemme asiakasta esimerkiksi kodinhoidossa ja erilaisissa asioinneissa.