Templet kår

Tempelkåren är Frälsningsarméns äldsta verksamhetspunkt i Finland. Den grundades 1889 och har sedan dess betjänat helsingforsborna på svenska.

Nylandsgatan 40, 00120, Helsingfors
Vastuuhenkilö: / Ansvarig person: major Maud Fennvik
Lahjoitukset: / Donationer: FI92 8000 1900 1339 51, viite: / Referens 11523

Tempelkåren är Frälsningsarméns äldsta verksamhetspunkt i Finland. 

Den grundades 1889 och har sedan dess betjänat helsingforsborna på svenska.

Grundenheten för Frälsningsarméns verksamhet är kåren, som motsvarar en lokal församling. I Tempelkåren hålls gudstjänster varje vecka samt olika andliga sammankomster både för vuxna och barn. Evangelisation och bibelundervisning är viktiga delar av dess verksamhet.

Kåren är också alltid en del av samhället. Genom andlig och samhällsinriktad verksamhet vill vi tjäna dagens människor både andligt och materiellt.

Verksamheten är öppen för alla och det är lätt att komma med. I vår kår verkar bl.a. en hornmusikkår och musikgrupper. Kom du också med i vår gemenskap!