Jyväskylän osasto

Pelastusarmeijan toiminnan perusyksikkö on osasto, joka vastaa paikallisseurakuntaa. Toimintamme on avointa kaikille, tule mukaan!

Ilmarisenkatu 2, 40100, Jyväskylä
Vastuuhenkilö: kapteeni Anneli Aavik
Lahjoitukset: FI92 8000 1900 1339 51, viite: 21526

Jyväskylän Pelastusarmeijassa johdatetaan kaikenikäisiä hengellisesti kodittomia ihmisiä Kristuksen luo.
Osastossa järjestetään sellaista toimintaa ja opetusta, jonka kautta jokainen saa kasvaa uskossaan Jeesukseen Kristukseen. 

Ihmisten keskinäistä yhteenkuuluvuutta vahvistetaan ja autetaan jokaista löytämään oma palvelutehtävä voimiensa ja lahjojensa mukaan. Osaston toiminnassa yhdistyvät hengellinen ja sosiaalinen ulottuvuus. 

"Pelastusarmeijan tehtävä on johdattaa pelastukseen, kasvattaa pyhitykseen ja palvella kärsivää maailmaa." - John Gowans, kenraali 1999 - 2002