Päiväkodit

Pelastusarmeijalla on päiväkoteja Kotkassa, Porissa ja Porvoossa.

Toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon lapsen oikeus hyvään ja turvalliseen päivähoitoon. Virikkeitä antava, tasapainoinen ja monipuolinen kasvuympäristö sekä päiväkodin tehtävä on turvata ja suojata lasta, jotta lapsen edut toteutuvat. Pelastusarmeijan päiväkotien toiminnassa näkyy kristillinen arvopohja.

Päiväkodin tehtävänä on antaa lapselle uskontokasvatus, jota toteutetaan yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Tavoitteena on tukea kotia ja lapsen kasvatusta niin, että lapsen kanssa etsitään vastauksia häntä askarruttaviin uskonnollisiin ja eettisiin kysymyksiin. 

Päiväkodin toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon:

  • Lapsella oikeus hyvään ja turvalliseen päivähoitoon, jossa huomioidaan perheen tarpeet ja tuetaan lapsen huoltajaa hänen kasvatusvastuussaan.
  • Lapsi tarvitsee virikkeitä antavan, tasapainoisen ja monipuolisen kasvuympäristön, jossa hän voi nauttia iloisesta lapsuudesta yhdessä lämpimien ja häntä rakastavien aikuisten kanssa.
  • Päiväkodin tulee turvata ja suojata lasta, jotta lapsen edut toteutuvat huolimatta perheen tai yhteiskunnan vaikeuksista.
  • Raamattu on se kirja, jolle Pelastusarmeijan päiväkodit perustavat uskonsa ja toimintansa. Lapselle kerrotaan Raamatun tapahtumista ja henkilöistä inhimillisessä ja uskonnollisessa viitekehyksessä joko pyhäkoulussa tai muissa hiljaisissa hetkissä.