Tukityöllistäminen

Tukityöllistäminen auttaa asiakkaiden osallisuutta, toimintakykyä, työllistymistä ja koulutuksiin hakeutumista.