Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Suomen Pelastusarmeijan SäätiöKirpputoritPL 16100121 Helsinki

(09) 6812 300 (vaihde)[email protected]

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Harri LehtiSuomen Pelastusarmeijan SäätiöKirpputoritPL 16100121 Helsinki

Puh. (09) 6812 300 (vaihde)[email protected]

2. Rekisterin nimi

Pelastusarmeijan kirpputorien sähköinen kanta-asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja voidaan käyttää

 • kampanjoiden ja kilpailujen toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi
 • asiakkaan tai osallistujan tunnistamiseksi sekä asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseksi
 • palvelun toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi
 • Pelastusarmeijan sähköisten palvelujen tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
 • Pelastusarmeijan tuotteiden ja palveluiden markkinointiin
 • kanta-asiakkaita koskeva tiedottaminen.
 • kanta-asiakaskortin hukkuessa voidaan rekisteristä varmistaa henkilön kanta-asiakkuus.
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi
 • analysointi ja tilastointitarkoituksiin
 • palvelun ylläpitäjän ja verkkosivuston käyttäjän väliseen viestien vaihtoon sekä
 • muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin

Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli asiakas tai käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli suoramarkkinointi on muuten lain nojalla sallittua.

4. Rekisterin tietosisältö 

 • etunimi ja sukunimi
 • sähköpostiosoite ja muut mahdolliset kirjautumis- tai rekisteröintitiedot, kuten nimimerkki tai muu yksilöintitieto
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin
 • puhelinnumero 
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot
 • asiakkaan tai käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Kanta-asiakkaaksi rekisteröinnin päivämäärä
 • mahdolliset muut asiakkaan tai käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Rekisterin tietosisältö voi vaihdella asiakas- ja käyttäjäkohtaisesti sen perusteella miten ja mitä palveluja käytetään.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta tai käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta tai käyttäjältä itseltään hänen ilmoittaessaan tietonsa rekisterinpitäjälle asiakastapahtuman tai kampanjaan tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä tai rekisterinpitäjän tarjoamia palveluja käytettäessä.

Tietoja voidaan päivittää rekisterinpitäjän muista rekistereistä

Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan analytiikan ja evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi rekisterinpitäjän lukuun, mikäli asiakas tai käyttäjä on antanut siihen asianmukaisen suostumuksen.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmässä pidettävät aineistot on suojattu fyysisesti ja ohjelmallisesti useilla eri keinoilla. Laitteistot pidetään turvallisissa tiloissa ja niiden ylläpidossa noudatetaan korkeaa turvatasoa. Asiaton pääsy laitteistojen käyttöjärjestelmiin päätteeltä tai tietoverkon kautta on ehkäisty palomuureilla, ohjelmallisilla suojauksilla, käytön rajoittamisella ja valvonnalla.

Asiaton pääsy käyttäjärekisteriin ja sen tietokantoihin on estetty riittävän vahvoilla ja vain välttämättömien henkilöiden tiedossa olevilla tunnisteilla. Rekisteritietojen päivitysoikeus on vain asianomaisilla rekisterinpitäjän edustajilla ja kaikilla käyttäjillä omiin tietoihinsa. Kanta-asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Harri Lehdelle.