Vapaaehtoiseksi tai leiriavustajaksi "appariksi" lomakotiin

Vapaaehtoisen aikuisen tehtävänä on yhdessä toisen aikuisen kanssa ohjata noin 4-6 apparin ryhmää yhden leirijakson ajan.

Taitava ja koulutettu henkilökunta varmistaa sen, että leiritoiminta Lomakodilla on laadukasta ja turvallista.

Tehtävät ovat moninaisia, mutta haluamme kaikki puhaltaa yhteen hiileen: pienten leiriläistemme ja heidän perheittensä hyväksi.

Vapaaehtoisena aikuisena lomakodilla

Vapaaehtoisten aikuisten tehtävänä on tukea ja mahdollistaa nuorten toimintaa. Hakulomakkeessa voit ilmaista, mikäli haluaisit mieluummin tulla vapaaehtoiseksi leiriläisten ryhmään tai leirimummoksi/-vaariksi jollekin leirille. Nuoret ovat iältään 12-17-vuotiaita ja yhden jakson pituus on viisi päivää. Nuoret toimivat leirillä monipuolisesti avustavissa tehtävissä lasten ohjelmissa, keittiöllä ja siivoustöissä, ja heille järjestetään myös omaa ohjelmaa jakson aikana. Vapaaehtoisten aikuisten tehtävänä on tukea ja mahdollistaa nuorten toimintaa. 

Lue lisää ja hae tästä

Mitä leiriavustaja eli appari tekee?

Haluamme tavoittaa nuoria ja tarjota heille mielekkään tavan osallistua lomakotielämään. Tähän leiriavustaja- eli apparitoiminta soveltuu parhaiten. Lähtökohta apparille on halu – ja päätös – olla avuksi leirillä. Ohjelmaan kuuluu kuitenkin tasaisesti sekä auttamista että nuorten omaa ohjelmaa ja vapaa-aikaa. 4-6 leiriavustajan tiimiä luotsaavat vapaaehtoiset aikuiset.

 

Apparikoulutus pidetään lomakodilla lauantaina 20.4.2024. Ilmoittatuneet tulevat saamaan tästä sähköpostia.
Muista vilkaista myös leirikesän alta tietoa nuortenleiristä 12-15 vuotiaille!

Lue lisää ja hae tästä

Lomakoti pyrkii myös olemaan hyvä työyhteisö, jossa jokainen voi kokea saavansa kehittyä ja kasvaa työssään, tulevansa tuetuksi ja vuorostaan antaa tukea muille. Lomakoti on koti paitsi rakkaille leirilapsillemme myös meille työntekijöille. 

-Lomakodilla on vuosien aikana ollut vapaaehtoisia myös mm. leirimummoina ja -pappoina sekä talkoolaisina.-