Mitä ihmiskauppa on?

Ihmiskauppa on humanitaarinen katastrofi, johon useimmat ihmiset ajautuvat huomaamatta. Ihmiskaupan uhreja on enemmän kuin koskaan ennen.

Ei ole yhteisöä, jota ihmiskauppa ei koskettaisi; sitä tapahtuu kaikkialla. 

Ihmiskaupan ketju alkaa maista, joissa haavoittuvia ihmisiä rekrytoidaan kauttakulkumaan ja kohdemaan maihin, joissa heitä hyödynnetään erilaisissa pakkotöissä, prostituutiossa ja kerjäämisessä. Ihmisten köyhyyttä tai unelmia paremmasta elämästä käytetään hyväksi ja heidät huijataan tekemään ratkaisuja, jotka altistavat hyväksikäytetyksi joutumiselle. Ihmiskaupan edellytyksenä ei kuitenkaan ole siirtyminen maasta toiseen: ihmiskaupalle voi altistua omassa kotikaupungissaan. 

YK:n ihmiskauppaa koskevan pöytäkirjan mukaan ihmiskauppa on hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa henkilöiden värväystä, kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai vastaanottamista voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, harhaanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla, taikka toista henkilöä vallassaan pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai vastaanotetun maksun tai edun avulla. Hyväksikäytöksi katsotaan vähintään toisen hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa tai muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot, pakkotyö tai pakollinen palvelu, orjuus tai muu orjuuden kaltainen käytäntö tai orjuuden kaltaiset olot tai elinten poistaminen.

 • Ihmiskauppa on yksi maailman nopeimmin kasvavista rikollisuuden muodoista. Se on huume- ja asekaupan jälkeen tuottavin rikollisuuden ala maailmassa. 
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö on ihmiskaupan yleisin muoto. 
 • Maailmassa on nyt enemmän ihmisiä orjina kuin koskaan historian aikana. 
 • Ihmiskaupan uhreja on maailmanlaajuisesti kymmeniä miljoonia. Heistä suurin osa on naisia ja tyttöjä.

Ihmiskaupan muotoja

 • Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa
 • Lapsikauppa / laiton adoptio
 • Lapsityö
 • Työperäinen ihmiskauppa 
 • Avioliittoon pakottaminen
 • Rikollisuuteen pakottaminen
 • (Lapsi)sotilaaksi pakkovärvääminen
 • Elinkauppaan liittyvä ihmiskauppa
 • Sijaissynnytyksiin liittyvä ihmiskauppa