Ihmiskaupan vastainen työ

Pelastusarmeija taistelee ihmiskauppaa vastaan – ihmisarvon puolesta.

Ihmiskauppa on yksi nopeimmin kasvavista rikollisuuden muodoista. Se on huume- ja asekaupan jälkeen eniten rahaa tuottava rikollisuuden ala maailmassa. Ihmiskaupan uhreja on kymmeniä miljoonia. Pelastusarmeija taistelee tätä vääryyttä vastaan kaikkialla maailmassa.

Ihmisten hyväksikäyttö esineellistää ihmisyksilöt, palkitsee ihmiskauppiaitten epäinhimillisyyden ja heikentää yhteiskunnan moraalista, sosiaalista ja taloudellista rakennetta. Pelastusarmeija vastustaa vallan väärinkäyttöä, mitä ihmiskauppa lähtökohtaisesti on. Kaikkien ihmiskaupan osapuolten sydänten ja mielten muutos ja paraneminen on sekä välttämätöntä että mahdollista. Pelastusarmeija on sitoutunut ihmiskaupan vastaiseen taisteluun. 

Pelastusarmeija uskoo Raamatun periaatteiden mukaisesti kaikkien ihmisten synnynnäiseen samanarvoisuuteen ja velvollisuuteen huolehtia lähimmäisistä.

Suomessa Pelastusarmeijan ihmiskaupan vastaisen työn pääpaino on yleisen tietoisuuden lisäämisessä.

Tietoisuuden lisääminen on tärkeää. Ennaltaehkäisevään työhömme kuuluu tiedon levittäminen ja tietoisuuden lisääminen kansan keskuudessa. Kerromme esimerkiksi koululaisille siitä, mitä ihmiskauppa on ja kuinka voimme oppia tunnistamaan sen, reagoimaan siihen ja toimimaan sen torjumiseksi.

Tietoisuuden lisäämisen tärkeitä työkaluja ovat verkostot, joihin Pelastusarmeija kuuluu. Pelastusarmeija on jäsenenä 33 kolmannen sektorin toimijan ihmiskaupan vastaisessa verkostossa. Sitä koordinoi rikosuhripäivystys. Verkosto jakaa tietoa ja tukea verkoston jäsenten välillä, ja luo ajankohtaista tilannekuvaa järjestölähtöisestä auttamistoimien kehittämisestä Suomessa.

Pelastusarmeija on ensimmäisenä kristillisenä toimijana tarjoamassa suomenkielistä tiedotusta lapsille ja nuorille. Tämä on ensisijaisen tärkeää, sillä alaikäisiin kohdistuva grooming on yleistymässä.