Kansainvälinen Pelastusarmeija

The Salvation Army

Kansainvälinen päämaja 

Kansainvälinen Pelastusarmeija toimii 134 maassa ja 179 eri kielellä, ja toimintaa johdetaan Lontoossa sijaitsevasta kansainvälisestä päämajasta. Pelastusarmeijan kansainvälinen johtaja on kenraali Lyndon Buckingham.

Kansainvälisen päämajan tehtävänä on tukea kenraalia, kun hän johtaa Pelastusarmeijaa sen toteuttaessa Jumalan antamaa tehtävää kertoa maailmanlaajuisesti Kristuksesta ja kohdata kaikenlaiset ihmiset tarpeineen ilman syrjintää. Kansainvälisen päämajan keskeinen tehtävä on tarjota hengellistä johtajuutta, kehittää Pelastusarmeijan hengellistä elämää ja korostaa Jumalan johdatusta. 

Hallinnollisesti Pelastusarmeija jakautuu maantieteellisiin territorioihin. Jokaisessa territoriossa on oma hallinnollinen keskuksensa eli territorion päämaja. Suomi ja Viro muodostavat yhden territorion, ja territorion päämaja sijaitsee Helsingissä Uudenmaankadulla. 

Kansainvälisen päämajan tehtäviä:

  • Strategisten päämäärien asettaminen ja kansainvälisten linjausten laatiminen.
  • Nimitysten, delegointien ja seurannan kautta Armeijan operaatioiden toimeenpaneminen ja Armeijan etujen suojeleminen.
  • Territorioiden ja niiden johtohenkilöiden tukeminen, rohkaiseminen ja voimaannuttaminen.
  • Hengellisen hoidon tarjoaminen ja paikallisten aloitteiden ja visioiden inspiroiminen.
  • Armeijan kansainvälisyyden vahvistaminen ja Armeijan yhtenäisyyden, tarkoitusperien, uskomusten ja hengen vaaliminen.
  • Henkilöstön kehittäminen ja kansainvälinen jaottelu. Armeijan kansainvälisten varojen hallinnointi ja varojen jakamisen kehittäminen.
  • Tiedon, osaamisen ja kokemuksen jakamisen ja kehittämisen edistäminen.
  • Armeijan ekumeenisten ja muiden suhteiden kehittäminen.

Kansainvälisen Pelastusarmeijan sivusto: www.salvationarmy.org