Upseereita, sotilaita ja siviilijäseniä

Armeijamainen hierarkia juontaa juurensa 1800-luvun lopulle, jolloin Pelastusarmeijan perustaja William Booth luonnehti järjestöä ”vapaaehtoisten armeijaksi”.

Pelastusarmeijan jäsenet ovat upseereita, sotilaita ja siviilijäseniä

 Jokaisessa armeijassa – myös Pelastusarmeijassa – palvelee sekä sotilaita että upseereita. Kun liitytään Pelastusarmeijaan, tullaan sotilaiksi. Jos joku sotilas kokee kutsua kokoaikaiseen hengelliseen työhön, hän voi hakea upseerikoulutukseen. Pelastusarmeijan ohjesääntö määrittelee upseerin seuraavasti: ”Upseerit ovat sotilaita, jotka ovat luopuneet maallisesta työstään vastatakseen hengelliseen kutsuun antaakseen kaiken aikansa ja energiansa palvellakseen Jumalaa ja ihmisiä. Suoritettuaan vaadittavan koulutuksen upseerit vihitään ja nimitetään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palvelijoiksi.”

Upseerit ovat Pelastusarmeijan pastoreita

Kuten kaikilla kristillisillä kirkoilla, myös Pelastusarmeijalla on tehtäväänsä vihittyjä ja koulutettuja pastoreita. Pelastusarmeijassa heitä kutsutaan upseereiksi. Upseerikoulutus kestää noin kolme vuotta, ja tapahtuu joustavan koulutuksen periaatteella. Opiskelijat eli kadetit ovat opintojensa ohella työssä Pelastusarmeijan osastossa tai sosiaalisessa työpisteessä. Koulutusvaiheen jälkeen kadetti nimitetään ja vihitään Pelastusarmeijan upseeriksi. Upseerit palvelevat yleensä osastojen eli paikallisseurakuntien johtajina, mutta he saattavat työskennellä myös Pelastusarmeijan sosiaalipalvelussa tai hallinnollisissa tehtävissä päämajassa.

Sotilas eli Pelastusarmeijan jäsen

Suurin osa Pelastusarmeijan jäsenistä on sotilaita. Sotilaatovat tavallisia ihmisiä, jotka käyvät töissä tai opiskelevat, mutta viettävät myös paljon aikaa Pelastusarmeijassa. Heillä voi olla erilaisia vastuu- ja palvelutehtäviä Pelastusarmeijan osastossa. Sotilaalla on oikeus käyttää Pelastusarmeijan virkapukua, joka toimii sekä kätevänä käyntikorttina että todistuksena uskosta ja Pelastusarmeijaan kuulumisesta. Sotilas on hyväksynyt Pelastusarmeijan uskonkäsityksen ja elämänohjeet, joihin kuuluu mm. raittius. Sotilas lupaa myös tukea Pelastusarmeijaa rahallisesti. Pelastusarmeijan sotilaaksi ryhtyminen on mahdollista jokaiselle, joka haluaa hiukan enemmän kuin sunnuntaikristillisyyttä.

Pelastusarmeija on siviilijäsenen seurakunta

Siviilijäseneksi liittyminen on mahdollista ihmisille, jotka kokevat Pelastusarmeijan omaksi seurakunnakseen, mutta eivät halua vihkiytyä sotilaaksi. Siviilijäsenyys ei velvoita samalla tavalla kuin virkapukuisena sotilaana oleminen. Jos olet kiinnostunut siviilijäsenyydestä, kysy lisää paikkakuntasi Pelastusarmeijasta.