Upseerikoulu

Upseerikoulu kouluttaa kokoaikaistyöntekijöitä, upseereita, Pelastusarmeijan osastojen johtajiksi.

Upseerikoulu toimii tällä hetkellä Pelastusarmeijan keskustalossa Helsingin Kalliossa. Upseerikoulutus tapahtuu joustavan koulutuksen periaatteella. Opiskelijat eli kadetit ovat opintojensa ohella työssä Pelastusarmeijan osastossa tai sosiaalisessa työpisteessä. 

Upseerikoulun oppiaineina ovat mm. raamattutietous, kristillinen oppi, kirkkohistoria, sielunhoito ja psykologia, puhe ja viestintä, johtajuus, etiikka ja sosiaalipolitiikka. Kaiken kaikkiaan upseeriksi valmistuminen kestää 2–4 vuotta riippuen kunkin opiskelijan taustasta, koulutuksesta ja aikaisemmasta kokemuksesta. Keskimääräinen valmistumisaika on kolme vuotta. Koulutusvaiheen jälkeen kadetti nimitetään ja vihitään Pelastusarmeijan upseeriksi.

Upseerikouluun voivat hakea ne Pelastusarmeijan sotilaat, joilla on kutsumus Pelastusarmeijan upseeriksi. Edellytyksenä on 18 vuoden ikä, peruskoulun oppimäärä sekä noin vuoden aktiivinen jäsenyys Pelastusarmeijassa. Varsinaista yläikärajaa ei ole, vaan koulutukseen voi hakeutua myös vanhempana. Upseerikoulutukseen hakeudutaan paikallisen osaston kautta.