Asumispalvelut

Pelastusarmeijan asumispalvelut tarjoavat monipuolista tukea sekä asumisen onnistumisen turvaamiseen että asukkaiden kuntoutumiseen.

Asunto ensin-periaatteella toimivia asumispalveluyksiköitä on kolme ja ne sijaitsevat Helsingissä ja Espoossa. Toiminta-ajatuksena on tarjota asunnottomille mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään, johon olennaisena osana kuuluu asunto, osallisuuden kokemus omaan elämään, yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Tilapäistä asumista asunnottomille tarjoaa asumispalveluyksikkö Helsingissä.

PATAS eli Pelastusarmeijan tuettu asuminen tarjoaa kotiin vietävää asumisen tukea Turussa ja Porissa. Toiminta on suunnattu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, jotka asuvat omissa asunnoissaan ympäri kaupunkia, mutta tarvitsevat tukea ja ohjausta asumiseen liittyvissä asioissa.

Hoitokoti Iltala tarjoaa ikäihmisille tehostettua palveluasumista Espoossa ja Suurmetsän vanhusten asuintalo tarjoaa asumista pienituloisille Helsingissä.

Hoivakoti Iltala

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista läntisen Uudenmaan ikäihmisille.
Viherlaaksonranta 19, 02710, Espoo
Toimisto: 044 777 8628, Osasto 1 hoitajat: 044 775 0859, Osasto 2 hoitajat: 044 734 5260