Asumispalveluyksiköt

Asunto ensin-periaatteella toimivia asumispalveluyksiköitä on kolme ja ne sijaitsevat Helsingissä ja Espoossa. Toiminta-ajatuksena on tarjota asunnottomille mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään, johon olennaisena osana kuuluu asunto, osallisuuden kokemus omaan elämään, yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Pelastusarmeijan asumispalveluyksiköt toimivat asunto ensin -periaatteella.

Jokaisella asumispalveluyksikön asukkaalla on omassa hallinnassa oleva vuokra-asunto ja toistaiseksi voimassa oleva vuokrasuhde. Asukkaiden tukena työskentelee ympäri vuorokauden ammattitaitoinen sosiaali- ja terveysalan henkilökunta. Asumispalvelut tuotetaan ostopalveluna kaupungille. Asumispalveluyksiköt eivät vastaa paikkatiedusteluihin eivätkä vastaanota asumiseen liittyviä hakemuksia. 

Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi sovelletaan mm. yhteisökasvatuksen menetelmiä sekä monimuotoista matalan kynnyksen työtoimintaa. Muuttaessaan yksikköön asukkailta ei edellytetä päihteettömyyttä, mutta heitä kannustetaan työskentelemään päihteettömyyttä kohti.

Otamme sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita työharjoitteluun. Voit hakea harjoittelupaikkaa lähettämällä hakemuksen sinua kiinnostavan yksikön johtajalle. Harjoittelijoilta edellytämme 18 vuoden ikää sekä mielellään loppuvaiheen opintoja. Katso avoimet työpaikat