Tuettu asuminen

PATAS eli Pelastusarmeijan tuettu asuminen tarjoaa kotiin vietävää asumisen tukea Turussa ja Porissa. Toiminta on suunnattu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, jotka asuvat omissa asunnoissaan ympäri kaupunkia, mutta tarvitsevat tukea ja ohjausta asumiseen liittyvissä asioissa.

Tuki on suunnattu niille, joilla on haasteita asua omassa kodissa ja laitokseen joutuminen tai asunnon menettäminen on uhkana.

PATAS tarjoaa kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen tuen, jonka avulla vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja, kehitetään elämänhallinnallisia taitoja ja luodaan yhteistyöverkostoja. Tuki on suunnattu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.  Ohjenuorana on elämänlaadun parantaminen ja arjen strukturointi, yhdessä asiakkaan kanssa häntä kuunnellen sekä hänen voimavarojaan kunnioittaen. Asiakkaan osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämään lisääntyvät. 

Työssä tärkeintä on luottamuksellinen ja turvallinen suhde asiakkaan ja omaohjaajan välillä. Omaohjaaja huolehtii siitä, että asiakas saa kaikissa tilanteissa riittävän tuen ja avun. Asiakas ja omaohjaaja yhdessä rakentavat arkea niin, että elämän perusasiat pysyvät hallinnassa ja haasteisiin löydetään ratkaisuja. 

Asiakkaan tuen tarve määritellään yhdessä asiakkaan ja palvelun ostajan kanssa. Työtä tehdään niin kaun kuin tuki koetaan tarpeelliseksi. 

PATAKSEN ammattilaiset 

Olemme moniammatillinen tiimi. Kaikki ohjaajat ovat sosiaali- ja/tai terveysalan rautaisia ammattilaisia. Tuemme asiakasta arjen haasteissa voimavaralähtöisesti. Vuorovaikutus pyrkii dialogisuuteen. Työotteemme on asiakasta kunnioittava ja arvostava, sillä jokainen asiakas oman itsensä asiantuntija. Ohjaajan asiakastyöhön kuuluvat kotikäynnit, kodin ulkopuoliset ohjauskäynnit sekä puhelimitse tapahtuva neuvonta. Tuemme asiakasta esimerkiksi kodinhoidossa ja erilaisissa asioinneissa.