Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaiden työllistymistä tai hakeutumista koulutukseen. Asiakkaat ovat mukana kuntouttavan työtoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Asumispalveluiden palvelupaletin uusi työmuoto

Pelastusarmeijan asumispalveluyksiköt ovat aina tarjonneet asukkailleen matalan kynnyksen työtoimintaa, jonka tavoitteena on tukea asumisen onnistumista toiminnallisella menetelmällä, lieventää haittatekijöitä sekä synnyttää osallisuutta yhteisössä. Kuntouttava työtoiminta on tavoitteellisempaa ja rakenteellisempaa työtoimintaa, jonka tavoitteena tukea asiakkaiden työllistymistä tai hakeutumista koulutukseen.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Pelastusarmeijan Kallion Keskustalon yksiköissä: Alppikadun asumispalveluyksikössä, Castréninkadun yksikössä, Sosiaalipalvelukeskuksessa, Helsingin osastossa ja Pelastusarmeijan upseerikoululla. Kuntouttava työtoiminta on Helsingin kaupungin ostopalvelu. Kahdellakymmenellä asiakaspaikalla Pelastusarmeija on jo pääkaupunkiseudun suurin kolmannen sektorin kuntouttavaa työtoimintaa tarjoava toimija.

Työmenetelmät

Kuntouttavassa työtoiminnassa käytetään yhteisö- ja yksilövalmennuksen sekä neuropsykiatrisia menetelmiä. Yksilövalmennuksessa asiakasta tuetaan hänen henkilökohtaisten tarpeidensa mukaan. Asiakkaan lähtötilanne arvioidaan, ja hänen kanssaan laaditaan kuukausittainen valmennussuunnitelma, jota seurataan moniammatillisen tiimin tuella. Tiimiin kuuluvat työvalmentaja, lähihoitaja, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja ja toimistosihteeri. Asiakkaat ovat itse vahvasti mukana kuntouttavan työtoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuntouttavan työtoiminnan kesto on 3–12 kuukautta.

Pelastusarmeijan yksiköt tilaavat työtoiminnalta säännöllisesti erilaisia palveluita ja tehtäviä. Tarjottavien työtehtävien kirjo on laaja, kuten puhtaanapito- ja siivoustyöt, remontointi, keittiö- ja catering-tehtävät, erilaiset järjestelytyöt, ympäristö- ja naapurustotyö, sosiaalialan avustavat työtehtävät, erilaiset kädentaidot, graafinen suunnittelu ja pyöräpaja.

Esimerkkejä työtehtävistä:

  • Puhtaanapito ja siivous: yleisten tilojen puhtaanapito- ja siivoustyöt
  • Puutyöt ja remontointi: asuntojen pintaremontointi, huonekalujen maalaus, korjaus, kunnossapito ja huolto
  • Ruuanvalmistus, keittiötyöt ja catering: aamupalan ja lounasruokailun suunnittelu, ruuanvalmistus, tarjoilu sekä catering tilaisuuksien järjestely
  • Järjestelytyö: Pelastusarmeijan sisäisen postin kuljettaminen, hankintojen kuljetus ja nouto. Yhteistilojen ja varastojen järjestely ja inventointi. Pelastusarmeijan asuntojen tyhjennykset.
  • Ympäristö- ja naapurustotyö: keskuskorttelin toimipisteiden yleisten tilojen ja niiden lähi- ja piha-alueiden viihtyvyydestäja siisteydestä huolehtiminen
  • Sosiaalialan avustavat työtehtävät: asumispalveluyksiköiden asukkaiden arjen tukeminen ja ohjaaminen, esim. kodinhoidollisissa asioissa tukeminen ja ohjaaminen, asukkaiden saattaminen yksikön ulkopuolisiin palveluihin, muutoissa avustaminen
  • Tuotepaja: kuvien suunnittelu, sommittelu ja painaminen mukeihin ym.
  • Graafinen suunnittelu: asumispalveluyksiköiden ilmoitusten, sisäisen lehden ja kalenterin suunnittelu ja tuotanto
  • Pyöräpaja: pyörien korjausta ja huoltoa
  • Metallipaja: monipuolisesti yleisimpiä metallitöitä

Asiakas saa osallistumisestaan todistuksen palveluntuottajalta. Kuntouttavan työtoiminnan ohella Pelastusarmeija tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja saada tukea työelämään ja kouluttautumiseen.

Lue lisää kuntouttavasta työtoiminnasta Sotahuudon artikkelista Kuntouttava työtoiminta - Asumispalveluiden palvelupaletin uusi erinomainen työmuoto 
Kuntouttavan työtoiminnan esite