Sotahuuto 130 vuotta - Arkistojen aarteita: Suomen sisällissota 1918

image description
Hyvää sanomaa vuodesta 1890 lähtien! Sotahuuto on yksi Suomen pitkäikäisimmistä tauotta julkaistuista aikakauslehdistä. Tässä sarjassa kurkistamme Sotahuudon arkistojen kätköihin.
Helmikuussa 1918 Suomen sisällissota jakoi kotimaamme kahtia niin ideologisesti kuin maantieteellisestikin. Sisällissota oli erityistä aikaa myös Sotahuudon historiassa. Koska rintamalinjojen ylitse oli mahdotonta toimittaa lehteä, keväällä 1918 Sotahuutoa toimitettiin ja painettiin sekä Helsingissä että Vaasassa. Helsingissä toimitetun lehden vuoden ensimmäisessä numerossa eversti Karl Larsson muistuttaa puolueettomuuden tärkeydestä.

 

N:o 1 / 1918      Lauantaina 23 p. Helmik.

Puolueettomuutemme.

Everstiltä.

Paraikaisessa luokkataistelussa on ehdottomasi tärkeää, että Pelastusarmeijan upseerit ja sotilaat noudattavat ankarinta puolueettomuutta.

Punaisen ristin yhdistys voi olla esikuvana. Tätä laitosta kaikki sotivat puolet pitävät puolueettomana. Sen tehtävänä on hoitaa haavoittuneita, taistelivatpa sitten millä puolella tahansa.

Pelastusarmeijalla ei koskaan ole ollut muuta kuin yksi tehtävä, ja se on hädän ja onnettomuuden – hengellisen ja aineellisen – lieventäminen ja torjuminen, missä se on ilmennytkään, kysymättä kansallisuutta, yhteiskuntaluokkaa, uskontoa tai poliittisia mielipiteitä.

Olemme kaikille ihmisille julistaneet pelastusta synnistä, itsekkyydestä ja kaikesta epävanhurskaudesta Jesuksen veren kautta. Senohella olemme koettaneet huolehtia kärsivistä orvoista, hyljätyistä ja mikäli mahdollista koettaneet hankkia heille niin paljon valoa, toivoa, iloa ja vapahdusta kuin suinkin.

Tätä työtä meidän tulee jatkaa. Surut ja onnettomuudet kohtaavat näinä päivinä satoja, jopa tuhansia. Menkäämme kärsivien epätoivoisten luo, menkäämme äitien, leskien, isättömien luo ja osoittakaamme heille laupeutta ja myötätuntoa tuntein sanoin ja teoin.

Varjelkaamme sydämemme puhtaana kaikesta katkeruudesta ja varokaamme etteivät kaikki nuo monenmoiset huhut saa mieltämme lannistaa. Meidän tulee esiintyä totisina Jeesuksen Kristuksen edustajina, samanlaisina kaikille, valmiina auttamaan, missä tahansa tilaisuus siihen annetaan.


Nähtyä ja kuultua.

Everstin muistiinpanoja.

Nykyiset olot pakoittavat meitä taaskin omassa pienessä kirjapainossamme hankkimaan korvausta joku aika sitten tilapäisesti lakkautetun Sotahuudon tilalle. Katkaistun liikenteen takia tämä lehti tuskin kuitenkaan saapuu Helsingin ulkopuolella oleviin osastoihin. Toivomme sentään tämän lehden tuottavan siunausta ja valoa niin pitkälle kuin se pääsee leviämään.

* * *

Olemme sen pahempi melkein kokonaan eroitetut tovereistamme monin paikoin. Osastoista pohjoispuolella Tamperetta, Savon osastoista Kouvolaa ylempänä ja Karjalan osastoista Viipurin tuolla puolen emme tiedä mitään. Majuri Pulli sähköitti joku päivä takaperin, että Tampereen upseerit ovat ilmoittautuneet Punaisen ristin palvelukseen, sekä että kaikki alkoivat uskollisesti täyttää velvollisuutensa. Staabikapteeni Strand on myöskin sähköteitse tiedottanut olevansa katkaistu Karjalan osastoista sekä ilmoittaa tilanteen olevan vakavan. Kaikki toverit, jotka näin ovat eristetyt ovat suljetut esirukouksiimme. Antakoon Jumala heille armoa, viisautta ja voimaa tehdäkseen sen mikä oikein on ja suorittaakseen  


Tilaa Sotahuuto itsellesi tai ystävällesi

Sotahuuto kertoo Pelastusarmeijan maailmanlaajuisesta työstä ja tarjoaa artikkeleissaan hyvää sanomaa.

Tilaa Sotahuuto tästä