En julhälsning från Frälsningsarmén i Finland och Estland

image description

En jul av förväntan

Förväntan kan vara en känsla fylld av hopp, glädje och väntan. En längtan som är kantad av förtjusning och möjlighet. Men julens förväntningar blir ibland också krav och tvång. Vi orkar inte, hinner inte eller har inte råd med det som alla andra tycks ha. Då Bibeln beskriver julens förväntan handlar det inte alls om dyra inköp eller festbord som dukats för hela släkten. Guds hälsning ställer inga krav på nystädade hem eller tindrande ljus. Den handlar istället om en kärleksfull närvaro. Gud kommer till oss. Vilka vi än är. Hur vi än har det. Med den insikten får vår förväntan ett helt nytt perspektiv som inte stressar oss eller får oss att känna oss odugliga. Med den förväntan behöver du inte riskera att bli besviken. Gud kommer till Dig!

”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.” Luk 2:10-11

Vi önskar en förväntansfull jul och ett välsignat nytt år 2016!

Johnny & Eva Kleman
Ledare för Frälsningsarmén i Finland och Estland